Standardy Ochrony Małoletnich- zajęcia na wszystkich grupach wiekowych

Standardy Ochrony Małoletnich- zajęcia na wszystkich grupach wiekowych
Standardy Ochrony Małoletnich- zajęcia na wszystkich grupach wiekowych
12 kwietnia 2024

Wszystkie grupy przedszkolne zostały zapoznane ze Standardami Ochrony Małoletnich obowiązującymi w naszym przedszkolu. Zajęcia w każdej z grup zostały przeprowadzone przez panią psycholog Martę Szaro. Warsztaty realizowane były w oparciu o książkę „Dobre i złe sekrety” Elżbiety Zubrzyckiej. Omówiono niezrozumiałe, niejasne sytuacje, wytłumaczono dzieciom, kiedy dochowanie tajemnicy może być niebezpieczne. Dzieciom zostały dokładnie
przedstawione sytuacje niedopuszczalne oraz zapewniono, że zawsze znajdą pomoc u pracowników przedszkola. W każdej sali zostały wywieszone graficzne symbole Standardów, przypominające dzieciom o panujących zasadach.