Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Placówka nosi nazwę -   Publiczne Przedszkole w Czudcu przy ul. Starowiejskiej 8. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Przedszkole od sierpnia 2015 roku mieści się w dwóch jednopiętrowych budynkach połączonych przewiązką. W jednym budynku znajduje się 8 sal dydaktycznych dla dzieci, kuchnia, gabinet dyrektora, wicedyrektora, logopedy, pralnia, magazyny kuchenne, szatnia dla dzieci i personelu.

  • Publiczne Przedszkole w Czudcu
  • ul. Starowiejska 8
    38-120 Czudec
  • 17 27 71 046, 606-947-923
  • ppczudec@czudec.pl