Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

Przedszkole zatrudnia 34 osoby, w tym:  17 nauczycieli (łącznie z dyrektorem i wicedyrektorem),
17 pracowników obsługi (10 pomocy nauczyciela, kucharz, 3 pomoce kucharza, intendentka, konserwator, pani sprzątająca).

DYREKTOR:

mgr Grażyna Czaja - nauczyciel dyplomowany

ZASTĘPCA DYREKTORA:

mgr Justyna Kasprowicz - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:

mgr Małgorzata Barć – nauczyciel dyplomowany
mgr Natalia Biela - nauczyciel mianowany
mgr Justyna Bielińska - nauczyciel dyplomowany
mgr Justyna Gątarska - nauczyciel mianowany
mgr Mariola Kidacka - nauczyciel kontraktowy
mgr Agata Kamińska – nauczyciel dyplomowany
mgr Justyna Kasprowicz – nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Pasternak - nauczyciel dyplomowany
lic. Wiesława Ptak - nauczyciel dyplomowany
mgr Angelika Trojnar - Dedo - nauczyciel mianowany
mgr Anna Sanecka-Zubek - nauczyciel mianowany
mgr Magdalena Szczepan- nauczyciel mianowany
mgr Beata Szpakowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Stanek - nauczyciel kontraktowy
mgr Marcelina Wapińska - nauczyciel kontraktowy


mgr Marta Szaro - psycholog
mgr Iwona Łysanowicz - logopeda
mgr Katarzyna Cieslak - nauczuciel j.angielskiego
ks. mgr Łukasz Nowosielski - nauczyciel religii

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, wśród nich są specjaliści z zakresu:

 • „Przygotowanie do kształcenia zintegrowanego”,
 • Terapeuta SI
 • Oligofrenopedagogiki,
 • Terapii Pedagogicznej,
 • Tyflopedagogiki,
 • Surdopedagogiki,
 • Terapeuta Ręki - Terapia Reki i Zaburzeń Motoryki Małej
 • Logopedii
 • Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Spektrum Autyzmu - Diagnoza, terapia, edukacja
 • Gimnastyki, rytmiki i tańca w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym
 • Zaburzeń Integracji Sensorycznej

Ponadto kadra pedagogiczna dba o własny rozwój zawodowy i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Korzystając z ofert różnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach.

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

 

POMOCE NAUCZYCIELA:

 • Krystyna Burdacka
 • Irena Czarnik
 • Renata Czech
 • Justyna Gierlak
 • Halina Pizło
 • Anna Szłapa
 • Anna Ziobro
 • Agata Żybura
 • Edyta Motyka
 • Anna Mliczek
 • Izabela Ciepłak
 • Joanna Wolańska

INTENDENTKA:

 • Monika Mańkowska


KUCHARZ:

 • Dariusz Kowal

POMOC KUCHARZA:

 • Bożena Wapińska
 • Barbara Gierlak
 • Anna Nieroda

KONSERWATOR:

 • Marek Durlak

 

Personel pomocniczy zajmuje się planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości itp. Dba m.in. o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki.