Charakterystyka placówki

Charakterystyka placówki

Placówka nosi nazwę - Publiczne Przedszkole w Czudcu przy ul. Starowiejskiej 8. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Przedszkole od sierpnia 2015 roku mieści się w dwóch jednopiętrowych budynkach połączonych przewiązką. W jednym budynku znajduje się 5 sal dydaktycznych dla dzieci, kuchnia, gabinet dyrektora, wicedyrektora, logopedy, pralnia, magazyny kuchenne, szatnia dla dzieci i personelu.

W drugim budynku mamy 2 sale dydaktyczne dla dzieci z aneksami sanitarnymi, duża sala ruchu, stołówka dla grupy 6 i 7, pomieszczenia gospodarcze i magazyny. Za budynkiem mieści się ogródek przedszkolny, w którym jest dużo miejsca na pobieganie i zabawy ruchowe, łącznie z górką do wspinania, a w zimie do zjeżdżania na sankach, piaskownica, karuzele, sprężynowce, kolebaki i huśtawki. Zaletą jest usytuowanie budynku przedszkola z dala od głównej trasy, co zapewnia nam spokój i świeże powietrze. Przedszkole prowadzi działalność opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczną dla dzieci od 3 do 6 lat w ośmiu oddziałach.