Historia przedszkola

Historia przedszkola

1 czerwca 1949 roku z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich została utworzona pierwsza w Czudcu placówka przedszkolna. Na ten cel przeznaczona drewniany budynek zlokalizowany w rynku, z jego południowej strony ( obecnie w budynku tym znajduje się sklep odzieżowy). 

Do pracy organizacyjnej i do kierowania placówką Inspektor Oświaty w Rzeszowie zatrudnił Antoninę Parys- Pitera. Do przedszkola zapisywanych było przeciętnie w każdym roku 30 dzieci. Od 1IX 1954 roku dotychczasowa kierowniczka przedszkola oddelegowana została do placówki w Lutczy, a na jej miejsce zatrudniono K. Kowalską.

W 1957 przedszkole zostało przekwalifikowane z wiejskiego na miejskie przez Inspektora Oświaty w Strzyżowie. W roku 1962 w okresie wakacji przedszkole przeniesione zostało do budynku zwolnionego przez klasy początkowe Szkoły Podstawowej w Czudcu. Z dniem 1 sierpnia 1963 roku przedszkole zostało przeniesione do budynku przy obecnej ulicy Jasielskiej. Kierownictwo przedszkola przejęła Janina Znój.

Od pierwszego września 1975 roku powstało w Czudcu Państwowe Przedszkole nr 2 w sali świetlicy internatu Liceum Ogólnokształcącego. Dyrektorką tego przedszkola została Helena Dudek, która w 1979 roku objęła kierownictwo nad placówką nr 1 (czyli przedszkolem na obecnej ulicy Jasielskiej), zaś Zofia Modliszewska kierowała przedszkolem nr 2.

13 XI 1981 roku na równy miesiąc przed stanem wojennym obydwa przedszkola zostały złączone w jedno i przeniesione do nowego budynku, gdzie działa do dnia dzisiejszego. Dyrektorką została H. Dudek. Od 1 I 1991 roku przedszkole objął Samorząd Gminy, a zwierzchnikiem został Wójt Gminy Czudec. Stanowisko dyrektora przejęła Alicja Kowal i pełniła je do 2006 roku. Obecnie funkcję dyrektora pełni Grażyna Czaja.

W związku ze zwiększająca się liczbą dzieci w naszej miejscowości pani dyrektor Grażyna Czaja podjęła starania o rozbudowę naszego przedszkola. Ówczesny przewodniczący Rady Gminy i Wójt poparli jej wniosek. W dniu 10.03.2010 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i rozpoczęły się prace budowlane na terenie naszego ogrodu. Ścięto drzewa, usunięto sprzęty, rozpoczęto wykopy pod fundamenty. Prace wykończeniowe rozpoczęły się w 2014 roku , podczas których odmalowano i zmodernizowano istniejący już budynek. Nasze przedszkole zostało uroczyście oddane do użytku 31.08.2015 roku.

Od czerwca 2016roku posiadamy także nowy plac zabaw. Rada Rodziców pozyskała środki oraz wsparcie finansowe organu prowadzącego na zakup nowych sprzętów.