Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

DOKUMENTY DOTYCZACE REKRUTACJI BĘDĄ DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ I W BUDYNKU PRZEDSZKOLA (NIE WYSYLAMY DOKUMENTÓW INDYWIDUALNIE DROGA MAILOWĄ)

Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Czudcu na rok szkolny 2024/2025

UCHWAŁA NR XXIV/185/2020 RADY GMINY CZUDEC z dnia 30 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 592/2023 Wójta Gminy Czudec z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 3/2023/24 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Czudcu z dnia 24 stycznia 2024

 

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Czudcu na rok szkolny 2024/2025

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

Deklaracja odbywania wychowania przedszkolnego

 

Lista kandydatów do Publicznego Przedszkola w Czudcu na rok szkolny 2024/2025, których wnioski zostały zweryfikowane i zakwalifikowane w postępowaniu rekrutacyjnym znajduje się na tablicy informacyjnej przy głównym wejściu do placówki.

Rodzic, prawny opiekun kandydata zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym jest zobowiązany pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia do Publicznego Przedszkola w Czudcu.