Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

DOKUMENTY DOTYCZACE REKRUTACJI BĘDĄ DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ I W BUDYNKU PRZEDSZKOLA (NIE WYSYLAMY DOKUMENTÓW INDYWIDUALNIE DROGA MAILOWĄ)

Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Czudcu na rok szkolny 2023/2024

UCHWAŁA NR XXIV/185/2020 RADY GMINY CZUDEC z dnia 30 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 454/2023 Wójta Gminy Czudec z dnia 19 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 454/2023 Wójta Gminy Czudec z dnia 19 stycznia 2023 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Czudcu na rok szkolny 2023/2024

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

Deklaracja odbywania wychowania przedszkolnego

 

 

17 marca w budynku przedszkola  będą dostępne listy dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2023/2024.

Po tym terminie rodzic lub prawny opiekun kandydata musi pisemnie potwierdzić wolę uczęszczania do Publicznego Przedszkola w Czudcu.