Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Nasze przedszkole prowadzi szereg zajęć dodatkowych dla dzieci:

  • Zajęcia muzyczno-rytmiczne - Anna Stanek
  • Język angielski -Katarzyna Cieślak
  • Religia - ks. Łukasz Nowosielski

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców:

  • Klocki Lego - Edukido
  • Zajęcia taneczne prowadzone przez podkarpackie centrum Tańca Sylwia Dudek
  • Akrobatyka - Adrian Stachura

Ponad to, placówka dysponuje specjalistami z wielu dziedzin i organizuje dla dzieci z orzeczeniami oraz opiniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zajęcia z zakresu: Terapii SI, oligofrenopedagogiki, tyglopedagogiki, surdopedagogiki, terapii autyzmu, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu dla  dzieci starszych, oraz raz w tygodniu dla młodszych. Prowadzi je mgr Katarzyna Cieślak

 

 

Zajęcia logopedyczne

Zajęciami logopedycznymi objęte są dzieci posiadające orzeczenie lub opinię w której poradnia psychologiczno- pedagogiczna wskazała na potrzebę realizacji tych zajęć, oraz dzieci  5-, 6-letnie z zaburzeniami mowy, powodującymi zakłócenia komunikacji językowej. Ćwiczenia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach. Zajęcia prowadzą mgr Iwona Łysanowicz oraz mgr Angelika Trojnar-Dedo

Rytmika

Zajęcia umuzykalniająco - rytmiczne odbywają się dwa razy w tygodniu dla dzieci starszych,  oraz raz w tygodniu dla młodszych. Prowadzi je mgr Anna Stanek

 

 

Religia

Religia odbywa się dla wszystkich dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo w nich ich dzieci. Zajęcia prowadzi ks. Łukasz Nowosielski

Tańce

Zajęcia taneczne odbywają się raz w tygodniu po 30 min. Prowadzone są przez profesjonalnych tancerzy. Są one dla chętnych dzieci, dodatkowo odpłatne.

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem, Panią mgr Martą Szaro, która jest dla wszystkich dzieci potrzebujących wsparcia (szczególnie dla przedszkolaków posiadających opinie lub orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej). Pani Marta prowadzi również zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i konsultacje wychowawcze dla rodziców.