Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Nasze przedszkole prowadzi szereg zajęć dodatkowych dla dzieci.

Zajęcia rytmiczne - Jacek Barć

Język angielski -Katarzyna Cieślak

Religia - ks. Jakub Gunia

Język angielski

mgr Katarzyna Cieślak - dwa razy w tygodniu dla  dzieci starszych oraz raz w tygodniu dla młodszych.

Zajęcia logopedyczne

mgr Iwona Łysanowicz i mgr Angelika Trojnar-Dedo dla dzieci 5-, 6-letnich z zaburzeniami mowy, powodującymi zakłócenia komunikacji językowej, prowadzone indywidualnie lub  w małych grupach oraz dla dzieci z orzeczeniem.  Dla dzieci młodszych "Ćwiczenia buzi i języka".

Rytmika

mgr Jacek Barć -  dwa razy w tygodniu dla dzieci starszych  oraz raz w tygodniu dla młodszych

Religia

ks. mgr Jakub Gunia - dla wszystkich dzieci, których rodzice wyrazili zgodę.

Tańce