O Przedszkolu

Placówka nosi nazwę -   Publiczne Przedszkole w Czudcu przy ul. Starowiejskiej 8. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Przedszkole od sierpnia 2015 roku mieści się w dwóch jednopiętrowych budynkach połączonych przewiązką. W jednym budynku znajduje się 5 sal dydaktycznych dla dzieci, kuchnia, gabinet dyrektora, wicedyrektora, logopedy, pralnia, magazyny kuchenne, szatnia dla dzieci i personelu.

Aktualności

pobrane 1 v5

Dyżur wakacyjny

Informujemy Rodziców, że w przedszkolu są listy z dziećmi przydzielonymi do grup na dyżur wakacyjny w sierpniu, oraz wyprawka. Wyprawka na dyżur...

maxresdefault v8

Pożegnanie starszaków

„Przedszkola czas już minął i jest tak jakoś smutno, a nasza pani w kącie łka, bo rozstać nam się trudno....

Konkurs v2

Konkurs "Znam polskie legendy"

W czerwcu odbył się konkurs pod hasłem „Znam polskie legendy”. Udział w nim wzięły chętne dzieci z starszych grup....