O Przedszkolu

Placówka nosi nazwę -   Publiczne Przedszkole w Czudcu przy ul. Starowiejskiej 8. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Przedszkole od sierpnia 2015 roku mieści się w dwóch jednopiętrowych budynkach połączonych przewiązką. W jednym budynku znajduje się 5 sal dydaktycznych dla dzieci, kuchnia, gabinet dyrektora, wicedyrektora, logopedy, pralnia, magazyny kuchenne, szatnia dla dzieci i personelu.

Meet Our Teachers

Aktualności

IMG 1077

Od bajeczki do książeczki

W dniu 23. 10. w grupie 5 w ramach programu ,,Od bajeczki do książeczki” gościliśmy mamę Michałka  która przeczytała nam opowiadanie pt....

IMG 1133

Od bajeczki do książeczki

   W dniu 29. 10. w grupie 4 w ramach programu ,,Od bajeczki do książeczki” gościliśmy tym razem tatę  który przeczytał nam bajkę pt....