Rola wychowawcy

Rola wychowawcy
  • Działania wychowawcy są ukierunkowane na wszechstronny rozwój dziecka.
  • Dostrzegamy i wykorzystujemy indywidualne różnice między wychowankami.
  • Dostosowujemy nasze działania do możliwości i potrzeb konkretnego dziecka.
  • Respektujemy prawa dziecka.
  • Inspirujemy twórczą i poznawczą aktywność dziecka.
  • Rozwijamy zdolności i zainteresowania naszych wychowanków.
  • Wspieramy rodzinę dziecka w jego wychowaniu.
  • Wspomagamy dziecko, jego rodzinę w sytuacjach życiowo dla nich trudnych.