Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych:
Daniel Panek
e-mail: daneosobowe@czudec.pl