Wartość wychowawcza w przedszkolu

Wartość wychowawcza w przedszkolu
  • Przedszkole kontynuuje wychowanie domowe
  • Przygotowuje dzieci sześcioletnie do szkoły
  • Nasza placówka stanowi obszar ochronny w którym dziecko czuje się dobrze
  • Dzieci mają możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności.
  • Uczą się podejmowania decyzji i uzasadniania swoich racji
  • Przedszkole jest miejscem, w którym przekazuje się normy społeczne.