Roczny plan pracy

Roczny plan pracy

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Zadania:

  1. Poznawanie przez dzieci wartości najbliższego środowiska poprzez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.
  2. Edukacja zdrowotna i ekologiczna warunkiem pomyślnego rozwoju przedszkolaków     1. Poznawanie przez dzieci wartości najbliższego środowiska poprzez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

L.p.

Tematy kompleksowe

Sposób realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Poznawanie najbliższego środowiska i instytucji użyteczności publicznej w oparciu o:

·       Kalendarz  imprez i uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek spacerów, spotkań,

·       Planu wycieczek i wyjść

- Opracowanie kalendarza

 

- Opracowanie planu

IX

A.Kamińska

J. Gątarska

 

 

 

M. Barć

2.

Ja jestem Polak to jest jasna sprawa

- Zdobywanie wiedzy o  Polsce

-Poznawanie symboli narodowych,

- Zapoznanie z mapą Polski

- Nazywanie najważniejszych miejsc w Polsce

- Zainteresowanie znanymi Polakami

( Chopin, Kopernik)

- Znaczenie przynależności do Unii Europejskiej

 

Cały rok

wszyscy nauczyciele

3.

Czudec moja miejscowość

- Poznanie legendy o Czudcu, herbu i najważniejszym miejsc

- Gromadzenie zdjęć, kartek, ulotek o Czudcu

- Realizacja programu: Czudec to moja mała Ojczyzna

Cały rok

Nauczyciele starszych grup

 

 

 

M. Barć

4.

Święto Niepodległości

- Przygotowanie programu artystycznego i udział w uroczystości

XI

M. Barć

wszyscy nauczyciele

5.

Udział w akcji MEN: "Szkoła do hymnu"

- zna i śpiewa hymn polski, odśpiewanie hymnu o godz. 11:11 w łączności z przedszkolami w całej Polsce

XI

M. Barć

wszyscy nauczyciele

6.

Z czego jesteśmy dumni

Oglądanie i poznawanie zabytków Czudca:Kościół Parafialny  z podziemiami, Kościółek św. Marcina ze starym cmentarzem,Domy na Górnym Podcieniu,Zespół Pałacowy z parkiem, Rynek

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

7.

Święta w naszym regionie

Poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi

XII- III

wszyscy nauczyciele

8.

Izba Pamięci

- Poznanie historii swojej miejscowości, oglądanie strych eksponatów

- Zapoznanie ze starymi zawodami i narzędziami potrzebnymi do wykonywania tej pracy

IV

nauczyciele grup starszych

9.

Przedszkolaki z Biało- Czerwoną

- Przygotowanie i udział w uroczystości

V

M. Szczepan

wszyscy nauczyciele

10.

Konkursy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Parafię.

- Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych , muzycznych

cały rok szkolny

nauczyciele grup starszych

11.

Konkurs plastyczny

Logo: Przedszkole promujące zdrowie

- Wykonanie prac na konkurs

- Włączenie do działania rodziców dzieci

X

N. Biela

M. Szczepan

nauczyciele grup starszych

12.

Spotkanie z pracownikiem Ośrodka Kultury w Czudcu

- Zapoznanie dzieci z tradycjami ludowymi związanymi z regionem: stroje, pieśni i tańce ludowe

 

VI

A.    Stanek

nauczyciele grup starszych

13.

Tworzenie historii przedszkola

-Prowadzenia kroniki przedszkolnej

 

cały rok

szkolny

M. Kidacka

A. Trojnar-Dedo

14.

Przedszkole w sieci

Przekazywanie aktualnych informacji o pracy i działalności placówki na stronie internetowej naszego przedszkola

cały rok

szkolny

 

 

J. Bielińska

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 2. Edukacja zdrowotna i ekologiczna warunkiem pomyślnego rozwoju przedszkolaków

 

Lp

Tematy kompleksowe

Sposób realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Zakładanie w każdej sali zielonych ogródków: sadzenie i sianie nowalijek 

- Poznanie zasad opieki nad wysianymi nowalijkami, - wykorzystaniewyhodowanych roślin do przygotowania zdrowych posiłków

II, III, IV

Wszyscy nauczyciele

2.

Samodzielne przygotowywanie przez dzieci zdrowych posiłków m.in. kanapek, sałatek

- Poznanie zasad zdrowego odżywiania się,          - utrwalenie nazw produktów korzystnych dla  organizmu

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

3.

Organizowanie pieszych wycieczek pod hasłem: „Wyprawa po zdrowie”

 

- Poznanie korzyści wynikających z przebywaniana świeżym powietrzu,                                                - Kształtowanie postawy prozdrowotną

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

4.

Obchodzenie „Dnia Sportu”

- Poznanie, jak ważne jest rozwijanie sprawności ruchowej,                                                               - kształtowanie postawy prozdrowotnej

VI

Wszyscy nauczyciele

5.

Realizacja programu: „Szkoła promująca zdrowie”

- Nabywanie umiejętności w aspekcie fizycznym, psychicznym, higieny osobistej, bezpieczeństwa  - Kształtowanie indywidualnej i społecznej świadomość w tym zakresie

Cały rok

Biela N.
Szczepan M.

6.

Realizacja programu: „Czyściochowe przedszkole” organizowanego przez sieć drogerii ROSSMANN

- Poznanie zasad higieny jamy ustnej oraz nosa,
- Poprawne korzystanie z toalety i mycie rąk,
- Poznanie znaczenia kąpieli, mycia ciała        oraz włosów, a także ochrona i pielęgnacja skóry

III, IV, V

Bielińska J.

7.

Realizacja programu Pani A. Kamińskiej pt.:„Zdrowy przedszkolak”

- Kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo                          - przestrzeganie zasad higieny osobistej

Cały rok

Kamińska A.

8.

Promowanie zdrowego stylu życia   i zdrowego odżywiania się poprzez kontakt z literaturą dziecięcą- opowiadaniami, bajkami, wierszami poruszającymi tematykę prozdrowotną m.in.: „Na straganie” J. Brzechwa, „Dla każdego coś zdrowego”  S. Karaszewski, "Warzywa" K. Roguski

- Utrwalenie zasady zdrowego odżywiania się,          - wymienia produkty wartościowe dla naszego organizmu,                                                             - Poznaje korzyści jakie wynikają ze starannego doboru spożywanych produktów

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

9.

Organizowanie codziennych zabiegów higienicznych w łazience

- Utrwalenie znajomości prawidłowego mycia rąk i higienicznego korzystania z toalety,
- Poznaje zasady zachowania higieny dłoni włosów    i paznokci

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

10.

Cykl zajęć edukacyjnych i gimnastycznych dla dzieci

 

- Wymienia jakie korzyści płyną z  aktywnego spędzania czasu wolnego

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

11.

Realizacja programu: „Czyste powietrze wokół nas”

- Poznaje zagrożenia płynące z zanieczyszczeń powietrza i niewłaściwego przetwarzania odpadów,
- Wie, jak poprawnie segregować śmieci,                   - Poznaje znaczenie słowa: „recykling”

XI, XII, I, II

Wszyscy nauczyciela

12.

Obchodzenie: „Dnia Wody”, „Dnia Ziemi”, „Dnia Drzewa”

- Poznaje znaczenie wody i jej istoty w ekosystemie,             - Poznajejakie znaczenie ma picie wody dla  zachowania zdrowia

 

Cały rok

 

Wszyscy nauczyciela

13.

Realizacja zajęć o tematyce ekologicznej

Poznaje zasady segregacji śmieci oraz możliwości ich przetwarzania,
- Rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

14.

Zorganizowanie zbiórki plastikowych zakrętek i zużytych baterii

- Angażowanie się w akcje charytatywne sprzyjające ochronie środowiska

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

15.

Dokarmianie ptaków zimą, zakładanie karmników w ogrodzie przedszkolnym

- Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt,                                                                              - Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze

I, II

Wszyscy nauczyciele

16.

Realizacja programu: Kubusiowi przyjaciele natury

- Kształtowanie poczuciaświadomości potrzeby dbania o otaczające nas środowisko

-Rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za obecną oraz przyszłą jakość życia na Ziemi

Cały rok

Wszyscy nauczyciele