Programy

Programy

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Dbając o wszechstronny rozwój osobowości dziecka korzystamy w roku szkolnym 2019 - 2020 z programów:

 1.  „Program wspomagający rozwój dziecka” program własny: Rada Pedagogiczna (wszystkie dzieci wymagające wsparcia)

 2.  „Program zajęć rytmiczno – muzycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym” – program własny: J. Barć (gr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8)

 3.  Program nauczania języka angielskiego „Wychowanie przedszkolne”. WSiP  (gr. 1, 2,3,4,5,6,7,8)

 4.  „Wspomaganie rozwoju mowy dzieci trzy i czteroletnich – profilaktyka i terapia”. Program własny: I. Łysanowicz

 5. „Polska to moja Ojczyzna” . Program własny: W. Ptak

 6. "Przedszkolne nutki" . Program autorski M. Barć

 7. „Czudec to moja mała Ojczyzna”. Program autorski M. Barć

 8.  „Jestem zuch”.  Program adaptacyjny. Program autorski A. Sanecka – Zubek, J. Bielińska

 9.  „ Mały miś w świecie wielkiej literatury”.'' - program ogólnopolski

 10. „ Program pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych - uczeń zdolny matematycznie". Program autorski A. Trojnar - Dedo

 11.  „Nauka czytania” metodą symultaniczno – sekwencyjną. J. Cieszyńskiej.

 12.  „ Z uśmiechem do przedszkola”. Program adaptacyjny. Program autorski M. Wapińska

 13. „Kocham przedszkole” Program wychowania przedszkolnego WSiP.  Autorki: M. A. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek

 14. "Zawodowy zawrót głowy". Program autorski: A.Sanecka - Zubek, J.Bielińska

 15. "Łączy nas muzyka". Program autorski: M.Szczepan

 16. "Od bajeczki do książeczki" - czyli przedszkolak w świecie literatury. Program autorski: M. Szczepan
   

  Kontynuacja programów ogólnopolskich i regionalnych:

 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Kubusiowi Przyjaciele Natury"
 • „Akademia Aquafresh"
 • „Mamo tato wolę wode”
 •  Program PSPSE „ Moje dziecko idzie do szkoły” realizowany przez grupy starsze.