Programy

Programy

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Dbając o wszechstronny rozwój osobowości dziecka korzystamy w roku szkolnym 2020 - 2021 z programów:

 • „Program wspomagający rozwój dziecka” program własny: Rada Pedagogiczna (wszystkie dzieci wymagające wsparcia)
 • „Program zajęć rytmiczno – muzycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym”             – program własny: J. Barć (gr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8)
 • Program nauczania języka angielskiego „Wychowanie przedszkolne”. WSiP edukacja(gr. 1, 2,3,4,5,6,7,8)
 • Program własny - W. Ptak „Polska to moja Ojczyzna”
 • Program muzyczny „ Przedszkolne nutki” - Barć
 • Program adaptacyjny do nowego środowiska przedszkolnego „Jestem zuch” – A. Sanecka – Zubek
 • „Mali badacze – wielcy odkrywcy”. Poznajemy świat przez doświadczanie i eksperymentowanie. - A. Sanecka – Zubek
 • Program wychowawczo – terapeutyczny „Zaczarowany świat bajek” – M. Szczepan
 • Program adaptacyjny „Jestem dzielnym przedszkolakiem” - M. Szczepan
 • Program Placówki Promującej Zdrowie na lata 2020 – 2021 „W zdrowym ciele zdrowy duch” – koordynatorzy: M. Szczepan, N. Biela
 • Projekt edukacyjny „Razem przez cztery pory roku” – M. Żurowska
 • Program „Zawodowy zawrót głowy – poznajemy zawody” – J. Bielińska, A. Sanecka - Zubek
 • Program profilaktyczny „Lepiej zapobiegać niż leczyć” - M. Żurowska
 • Program „Muzyczno – plastyczny dziecięcy świat” – N. Biela, B. Szpakowska
 • Program Wychowania Przedszkolnego MAC - wszyscy nauczyciele.

 

Kontynuacja programów ogólnopolskich:

 

 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Akademia Aquafresh
 • „Mamo tato wolę wode”
 • Program PSPSE „ Moje dziecko idzie do szkoły” realizowany przez grupy starsze.