Programy

Programy
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Dbając o wszechstronny rozwój osobowości dziecka korzystamy w roku szkolnym 2022 - 2023 z programów:

 • Program wspomagający rozwój dziecka” program własny: Rada Pedagogiczna (wszystkie dzieci wymagające wsparcia)
 • „Program zajęć rytmiczno – muzycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym”– program własny: J. Barć (gr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9)
 • Program nauczania języka angielskiego „Wychowanie przedszkolne”. MAC (gr. 1,2,3,4,5,6,7,8, 9)
 • Program Wychowania Przedszkolnego MAC
 • „ Zdrowy przedszkolak”
 • „ Przedszkole – mój drugi dom”
 • „ Kodowanie na dywanie”
 • „ Przedszkolne nutki”
 • „ Czudec to moja mała ojczyzna”
 • „ Dookoła Polski”
 • „ Polska to moja ojczyzna”
 • „ Zawodowy zawrót głowy”
 • „ Tydzień bajek polskich”
 • „ Paluszkowa gimnastyka – wierszyki i zabawy rozwijające mowę i zdolności motoryczne.”
 • „ Mały ekolog”
 • „ Przedszkolak to jest zuch”
 • „ Wspomaganie rozwoju mowy dzieci trzy i czteroletnich” – profilaktyka i terapia
 • „ Sensoryczna zabawa zmysły udoskonala”
 • „ Szkoła promująca zdrowie”
 • „ Sprintem do maratonu”

 

Kontynuacja programów ogólnopolskich:

 

 • „Czyste powietrze wokół nas”- wszystkie grupy,
 • „Czyściochowe przedszkole”- J. Bielińska, M. Kidacka
 • „Moje dziecko idzie do szkoły”- grupy starsze,
 • „Skąd się biorą produkty ekologiczne”- grupy starsze,