Programy

Programy
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Dbając o wszechstronny rozwój osobowości dziecka korzystamy w roku szkolnym 2023 - 2024 z programów:

Rada Pedagogiczna zatwierdziła programy i innowacje, obowiązujące na poszczególnych:
grupach w roku szkolnym 2023/2024.

 • „Program wspomagający rozwój dziecka” program własny: Rada Pedagogiczna (wszystkie dzieci wymagające wsparcia)
 • Program nauczania języka angielskiego „Wychowanie przedszkolne”. MAC (gr. 1,2,3,4,5,6,7,8, 9)
 • Program Wychowania Przedszkolnego MAC
 • „Przedszkolny świat muzyki i rytmiki” (gr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
 • „ Zawodowy zawrót głowy”
 • „ Przedszkolne nutki”
 • „ Kodowanie na dywanie”
 • „Jestem zuch”
 • „Czyściochowe przedszkole” – ROSSMAN
 • „I ty możesz zotać przewodnikiem po Czudcu”
 • Kim będę w przyszłości? - poznajemy zawody
 • Mały Ekolog
 • „Polska moja ojczyzna.”

Kontynuacja programów ogólnopolskich:

 • „ Cała Polska czyta dzieciom” we współpracy z Biblioteką Publiczną w Czudcu

Innowacje:

 • „Uważność, nasza siła, wielka moc”
 • Kraina zmysłów, „Sensoryczne i TUS – owe zabawy sensorkowe”