Programy

Programy

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Dbając o wszechstronny rozwój osobowości dziecka korzystamy w roku szkolnym 2021 - 2022 z programów

 • „Program wspomagający rozwój dziecka” program własny: Rada Pedagogiczna (wszystkie dzieci wymagające wsparcia)
 • „Program zajęć rytmiczno – muzycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym”             – program własny: J. Barć (gr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9)
 • Program nauczania języka angielskiego „Wychowanie przedszkolne”. WSiP edukacja(gr. 1, 2,3,4,5,6,7,8, 9)
 • Program Wychowania Przedszkolnego PWN
 • Program Wychowania Przedszkolnego MACŻaba ŻABIŃSKA
 • Program Placówki Promującej Zdrowie „W zdrowym ciele zdrowy duch – jedz owoce będziesz zdrów” – koordynatorzy: N. Biela, M. Szczepan, realizacja: wszyscy nauczyciele
 • Program PWN (nowatorski) Harmonysel – wspierający rozwój kompetencji społeczno – emocjonalnych u dzieci – N. Biela, P. Górka, M. Szczepan
 • Kraina Zmysłów „Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam i dotykam” – Kraina zmysłów. – M. Szczepan, A.Sanecka- Zubek, J. Kasprowicz
 • Pierwsza pomoc i przedszkolaki – M. Szczepan, M. Pasternak, P. Górka, A. Sanecka – Zubek, B. Szpakowska, A. Kamińska, J. Gątarska
 • Program muzyczno – plastyczny „Dziecięcy świat” – B. Szpakowska
 • Program terapeutyczno – wychowawczy „Zaczarowany świat bajek” – M. Szczepan
 • Własny program adaptacyjny „Adaptacja śpiewająca” – N. Biela
 • Uczymy się programować. Kodowanie na dywanie – J. Gątarska, M. Kidacka, J. Bielińska,
 • Program własny - W. Ptak „Polska to moja Ojczyzna”
 • Program muzyczny „ Przedszkolne nutki” - Barć
 • Program adaptacyjny dla dzieci 3,4letnich „Będę przedszkolakiem” – W.Ptak
 • Program adaptacyjny „Mały przedszkolak” - M. Pasternak
 • Autorski program adaptacyjny „Adaptacja śpiewająco”- N.Biela
 • Program dydaktyczno-wychowawczy „Polska to moja ojczyzna”- W.Ptak
 • Program „Zawodowy zawrót głowy”- W.Ptak, Justyna Bielinska, Anna Sanecka Zubek, M. Kidacka,
 • Program wychowawczo- terapeutyczny „Zaczrowany świat bajek”- M.Szczepan
 • „Bajeczna księga”- program z Bliżej Przedszkola: A.Sanecka Zubek, J. Kasprowicz
 • „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”- J. Bielinska, a. Sanecka- Zubek.
 • „Świat w kolorach”- J. Gątarska, A. Kamińska

 

Kontynuacja programów ogólnopolskich:

 

 • „Czyste powietrze wokół nas”- wszystkie grupy,
 • „Czyściochowe przedszkole”- J. Bielińska, M. Kidacka
 • „Moje dziecko idzie do szkoły”- grupy starsze,
 • „Skąd się biorą produkty ekologiczne”- grupy starsze,