Sensorycznie się rozwijam gr. 3

Sensorycznie się rozwijam gr. 3

Sensorycznie się rozwijam gr. 3
24 listopada 2021

Przedszkolaki z grupy 3 zrealizowały listopadowe zadanie z programu ,,Sensorycznie się rozwijam". Przedszkolaki rozpoznawały różne dźwięki wykorzystując memo słuchowe , wykonały dyniolinę. Odbyły się leśne zabawy ruchowe stymulujące zmysł przedsionkowo proprioceptywny oraz planowanie motoryczne  wykorzystując karty  ruchowe, a także zabawy z wykorzystaniem ścieżki sensorycznej  stymulujące zmysł dotyku.