Obchody Dnia Mamy i Taty

Obchody Dnia Mamy i Taty

Obchody Dnia Mamy i Taty
01 czerwca 2022

Mama i Tata to wielkie słowa, które są synonimem miłości, dobra, ciepła rodzinnego
i szczęścia. Mama i Tata to pierwsze słowa każdego dziecka.
Z okazji Dania Mamy i Taty dzieci z naszego przedszkola, po dwóch latach pandemii,
miały okazję wyrazić swoją miłość i wdzięczność swoim Rodzicom. Sala ruchu stała
się przedszkolną sceną, na której przedszkolaki w pięknych strojach prezentowały dla
swoich Rodziców bogaty program artystyczny, składały życzenia oraz wręczały
upominki. Po uroczystościach wszyscy zasiedli do słodkiego poczęstunku. Atmosfera
tego święta była bardzo podniosła.