Fizyka dla Smyka - dźwięk

Fizyka dla Smyka - dźwięk

Fizyka dla Smyka - dźwięk
24 maja 2022

Po raz kolejny dzieci uczestniczyły w zajęciach " Fizyka dla smyka". Zajęcia miały na celu rozbudzenie u dzieci pasji do odkrywania tajemnic otaczającego świata, uczyły współdziałać w grupie i stwarzały warunki do nauki poprzez zabawę. Na ostatnich zajęciach dzieci zdobyły wiedzę na temat powstawania i rozchodzenia się dźwięków wokół nas. Pokazy na wszystkich zajęciach dostarczyły wielu niezapomnianych wrażeń oraz wzbogaciły wiedzę dzieci o nowe wiadomości.