Grupy

IMG 2185 v2
Grupa 8
PSZCZÓŁKI

Grupa 8 to dzieci 5 i 6 letnie, które uczęszczają do przedszkola tylko na pięć godzin. W ciągu całego roku będą aktywnie przygotowywać się do rozpoczęcia edukacji w szkole. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie- wkroczenie w świat liter i liczb. Swoje umiejętności rozwijać będą pod czujnym okiem pani Gosi.
Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości zapewne z łatwością sprostają wszystkim tegorocznym wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem radości.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na październik 2020 roku

Przyroda jesienią

 • Poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych, rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku. Poznawanie sposobów przechowywania owoców.
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania. Zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt.
 • Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.). Zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.

Miejscowość, region

 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym. Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach. Poznanie pracy ekspedientki.

Początkowa nauka czytania i pisania

 • Rytmiczny podział słów na sylaby, wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.), wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach, tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Zapoznanie z literą o, a, m, e – małą i wielką, drukowaną i pisaną. Wprowadzenie pojęć: samogłoska, spółgłoska.

Elementy matematyki

 • Ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.
 • Odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego, kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • Zapoznanie z zapisami cyfrowymi liczb 1 , 2, 3, 4.

Tematyka :

1. Jesień w sadzie.

2. Jesień na działce.

3. O sobie samym.

4. Nasze zmysły. 

pszczolki v2

Nauka wiersza :
Grzeczne słowa

Grzeczne słowa

 

Są słowa niemiłe i miłe,

Wśród miłych te bardzo serdeczne:

Poproszę, dziękuję, przepraszam.

Wyrazy do życia konieczne.

Mów często z uśmiechem: dziękuję

I dzień dobry na powitanie.

Przepraszaj też innych bez wstydu,

A świat nasz piękniejszy się stanie.

Nauka piosenki :
Kasztanek

Kasztanek

 1. Od samego ranka, od samego ranka,

Widzisz na drzewie małego kasztanka.

Kiwa ładnie głową, klak, klak, klak,

Chce się bawić z Tobą - tak, tak, tak.

 

 2. Od samego ranka, od samego ranka,

Widzisz na drzewie małego kasztanka.

Tupie ładnie nóżką, klak, klak, klak,

Chce się bawić z Tobą - tak, tak, tak.

 

 3. Od samego ranka, od samego ranka,

Widzisz na drzewie małego kasztanka.

Klaszcze ładnie w rączki, klak, klak, klak,

Chce się bawić z Tobą - tak, tak, tak.