Grupy

Grupa 7 v2
Grupa 7
MOTYLKI
Grupa 7 czyli "Motylki" to dzieci 5 letnie. Do grupy uczęszcza 14 dziewczynek i 11 chłopców. Dzieci są ze sobą bardzo zżyte, ponieważ chodzą razem do przedszkola już trzeci rok. Grupa jest bardzo energiczna, chętna do wszystkiego rodzaju zabaw i ćwiczeń ruchowych, zwłaszcza na świeżym powietrzu. Chętnie wykonują prace plastyczne, o czym świadczą starannie wykonane prace na tablicy. W świat edukacji poprzez zabawę wprowadzają p. Agata i p. Justyna. O porządek w naszej sali dbamy wspólnie z p. Anią, która przynosi nam pyszne posiłki.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na czerwiec 2021 roku

Dzieci z całego świata

 • budzenie zainteresowania własnym świętem,
 • rozwijanie mowy,
 • wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • porównywanie warunków życia na różnych kontynentach,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości,

Moje podwórko

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • wyrabianie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się względem innych osób,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • zapoznanie z etapami rozwojowymi pszczoły,

Wkrótce wakacje

 • zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek,
 • prezentowanie własnych umiejętności,

Tematyka :

Tematyka:

 1. Dzieci z całego świata
 2. Moje podwórko
 3. Wkrótce wakacje
 4. Wkrótce wakacje
motylki v2

Nauka wiersza :
Do widzenia przedszkole

Kiedy żegnam przedszkole

to żal serduszko mi trochę ściska,

bo mi tu dobrze w przedszkolu było –

muszę to wyznać.

Smutno jest mi zostawić

zabawki, słonia, osiołka, piłkę i misia,

lecz trudno muszę iść na wakacje.

Bawić się skakać i brykać.

Nauka piosenki :
Wakacji czas

1. Przed nami już wakacje, lato wita nas
I wszyscy znów będziemy miło spędzać czas.
Więc ty i ja ruszajmy dziś prosto przed siebie,
By poznać na nowo, przygody tej smak.


Ref: Wakacji czas, wakacji czas
Tak wiele przygód czeka nas,
Wakacji czas, wakacji czas
To trzeba przeżyć mówię Wam
Wakacji czas.....


2. Na niebie słońce świeci, gasi ranną mgłę
Do wszystkich, wszystkich dzieci wciąż uśmiecha się
Pewne jest to, zachowasz najmilsze wspomnienia
Nie czekaj już dłużej, wyruszaj na szlak.


Ref: Wakacji czas, wakacji czas......