Grupy

placeholder
Grupa 7
MOTYLKI

Grupa 7 czyli "Motylki" to dzieci 5 letnie. Do grupy uczęszcza 14 dziewczynek i 11 chłopców. Dzieci są ze sobą bardzo zżyte, ponieważ chodzą razem do przedszkola już trzeci rok. Grupa jest bardzo energiczna, chętna do wszystkiego rodzaju zabaw i ćwiczeń ruchowych, zwłaszcza na świeżym powietrzu. Chętnie wykonują prace plastyczne, o czym świadczą starannie wykonane prace na tablicy. W świat edukacji poprzez zabawę wprowadzają p. Agata i p. Justyna. O porządek w naszej sali dbamy wspólnie z p. Anią, która przynosi nam pyszne posiłki.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na październik 2020 roku

Jesień w sadzie

 • Zapoznanie z literą o – małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Zapoznanie z nazwami drzew owocowych. Klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie sześciu. Zapoznanie z zapisami cyfrowymi liczb 1, 2.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej.

Jesień na działce

 • Wielozmysłowe poznawanie warzyw.
 • Zapoznanie z literą a – małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, umuzykalnienia oraz umiejętności wokalnych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia, zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3.

O sobie samym

 • Rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji.
 • Zapoznanie z literą m.
 • Poznanie cech kwadratu. Tworzenie form przestrzennych.
 • Przyporządkowanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym.
 • Zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości.

Nasze zmysły

 • Rozpoznawanie i nazywanie części ciała.
 • Zapoznanie z literą e.
 • Uświadamianie istnienia różnych narządów zmysłów.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby
 • Uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.
 • Podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku, poznawanie różnych rodzajów okularów.

 

 

 

Tematyka :

Tematyka:

 1. Jesień w sadzie.
 2. Jesień na działce.
 3. O sobie samym.
 4. Nasze zmysły.
motylki v2

Nauka wiersza :
Skarby jesieni

A czy wiecie, co to są ,,skarby jesieni”?

Piękne jabłko, co się w sadzie rumieni.

Garść orzechów na leszczynie zebranych.

Spadające z wysoka kasztany.

Pełne maku słodkiego makówki

I czepliwe, łopianowe główki.

Strąk fasoli, kapusty łuszczyny

I czerwone jagody, kaliny,

I na klonach nasionka skrzydlate,

Co z jesiennym ścigają się wiatrem.

Nauka piosenki :
Wiewióreczka

Sąsiadeczko, wiewióreczko,
co masz oczka czarne.
Nie bójże się, pokaż w lesie,
gdzie masz swą spiżarnię.

Wszędzie mam, tu i tam,
czego chcecie, to wam dam.
Fik – myk! Hyc – hyc!
Czego chcecie, to wam da.

Sąsiadeczko, wiewióreczko,
co masz rude łapki,
jeśli łaska, sypnij z góry
orzeszków do czapki.

Dałabym nawet sześć,
lecz co w zimie będę jeść?
Fik – myk! Hyc – hyc!
Był orzeszek, nie ma nic!

Sąsiadeczko, wiewióreczko,
co masz rudy pyszczek,
tu na ziemię rzuć uprzejmie
kila ładnych szyszek.

Szyszki masz tu i tam,
wejdź na sosnę, urwij sam,
Fik – myk! Hyc – hyc!
Były szyszki, nie ma nic!