Grupy

IMG 20220906 090007
Grupa 6
KRASNALE

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na maj 2023 roku

 • Wypowiadanie się zdaniami na określony temat
 • Poznanie liter: Ż,
 • Dzielenie słów na głoski
 • Rozwijanie ciekawości badawczej i poznawczej dziecka
 • Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystania rekwizytów podczas tańca
 • Poznanie flagi Unii Europejskiej oraz nazw krajów, które należą do UE
 • Zapoznanie z polskimi monetami i banknotami
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla
 • Wzbudzanie szacunku do przyrody
 • Rozróżnianie i naśladowanie głosów zwierząt hodowlanych na wsi
 • Nazywanie rodziców i ich dzieci w rodzinach zwierząt
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie
 • Określanie i nazywanie kierunków w przestrzeni
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, porządkowania
 • Podkreślanie wartości zdrowego odżywiania
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • Poznawanie cech zwierząt egzotycznych
 • Dokonywanie obserwacji, wyciąganie wniosków, stosowanie określenia: lżejszy od, cięższy od, ważący tyle samo
 • Rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności poruszania się w metrum ¾
 • Omawianie wyglądu swojej mamy
 • Rozwijanie uważności i koncentracji

Tematyka :

1. Mieszkamy w Europie

2.Łąka w maju

3. Nowinki ze świata zwierząt

4. Nasi kochani rodzice

krasnal

Nauka wiersza :
Wiosna

c

Powiał wiatr majowy,

Łąka zapachniała.

Świeżą koniczyną

Pokryła się cała.

 

Brzęczą głośno pszczoły,

Pracują wytrwale.

Zapylają kwiaty,

Nie nudzą się wcale.

 

Słońce mocno grzeje,

Świat do życia budzi.

Dobry czas nastaje

Dla zwierząt i ludzi.

Nauka piosenki :
Mamo, tato chodź na łąkę

 1. „Mamo, mamo chodź na łąkę, będzie dzisiaj piękny koncert.

Usiądziemy na tej łące pośród traw.

I trzymając się za ręce, zasłuchani w tej piosence.

Popłyniemy razem w marzeń świat.

Ref.: Słońce, wiatr, piękny kwiat,

Krople rosy i ty i ja /2X

 

 1. Tato, tato chodź na łąkę, będzie dzisiaj piękny koncert.

O muzykę dla nas zadba świerszcz i ptak

A biedronki z motylami, zawirują ponad nami,

Wysyłając piękną tęczę barw.

 

Słońce czy wiatr, zawsze śpiewam tak:

Bardzo kocham Was, to jest nas czas.

Słońce czy wiatr, zawsze śpiewam tak:

Mamo kocham Cię, tato przytul mnie!