Grupy

IMG 20211110 105954
Grupa 6
KRASNALE

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na czerwiec 2022 roku

 • Kształtowanie umiejętności odczytywania godzin,
 • utrwalanie nazw i kolejności miesięcy w roku, dni w tygodniu,
 • poznanie zapisu cyfrowego liczby 10,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • utrwalanie dodawania i odejmowania w zakresie 10 – rozwiązywanie działań,
 • utrwalenie kierunków (lewa, prawa),
 • rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek,
 • wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem wiersza i wypowiadanie się na określony temat,
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
 • poznanie liter g, G, h, H drukowanych i pisanych,
 • doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem,
 • rozumienie, że dzieci z różnych stron świata mogą różnić się od siebie wyglądem zewnętrznym, ale lubią robić podobne rzeczy,
 • utrwalenie wiadomości na temat żywiołów – woda, ogień, powietrze, ziemia,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zjawisk przyrodniczych,
 • poznanie środowiska przyrodniczego: łąki – roślinność i mieszkańcy,
 • poznanie sposobów przekazywania wiadomości dawniej i dziś,
 • poznanie i nazywanie narzędzi pisarskich używanych dawniej i dziś,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • zapoznanie dzieci z różnymi regionami Polski (morze, góry, Mazury, las, wieś) i ich położeniem na mapie,
 • przyswajanie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego,
 • wdrażanie do przestrzegania właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia,
 • rozumienie konieczności podjęcia nauki w szkole,
 • rozwijanie sprawności ruchowej, zręczności, szybkości.

Tematyka :

1.Dzień Dziecka

2.Świat owadów

3.Uroki lata

4.Wakacje tuż-tuż

krasnal

Nauka wiersza :
Na wakacje!

Dokąd jedziesz na wakacje?

W góry lub nad morze.

Dokąd jeszcze można jechać?

Kto powiedzieć może?

Można jechać na wycieczkę

i spać pod namiotem,

po jeziorze pływać łódką

albo wodolotem

Można w lesie sobie zbierać

jagody i grzyby,

można sobie – gdy ktoś lubi –

łowić w rzece ryby.

A gdy ktoś jest bardzo dzielny

– bo są takie zuchy –

może zwiedzać stare zamki,

w których straszą duchy!

Nauka piosenki :
Do szkoły, gotowi, start!

1. Jeśli ktoś zapyta naszą Panią,

czy jesteśmy do szkoły gotowi,

Pani powie, że przecież bez trudu

wiadomości nam wchodzą do głowy.

I na świat patrzymy tak uważnie,

żeby dostrzec i mrówkę, i słonia.

A gdy tylko się zdarzy okazja,

wielkich rzeczy możemy dokonać

Ref.: Do szkoły, gotowi, start!

 Ruszymy wesołą sztafetą.

 To wcale nie jest żart –

 przygoda czeka za metą.

 Do szkoły, gotowi, start!

 Ruszymy wesołą sztafetą.

 To wcale nie jest żart –

 przygoda czeka za metą.

2. A do drzwi pukają już wakacje,

odpoczynek i z mamą, i z tatą.

Nad jeziora, nad morze i w góry,

jak co roku zaprasza nas lato.

Lato moc prezentów ma dla dzieci:

i muszelki, i złote bursztyny.

Będą stały z książkami na półkach,

gdy do szkoły we wrześniu ruszymy.