Grupy

Grupowe 1
Grupa 6
KRASNALE

Grupa 6 czyli "KRASNALE" to dzieci 5 i 6 letnie, których jest 25 (9 dziewczynek i 16 chłopców). Przedszkolaki bardzo lubią spędzać czas na przedszkolny placu zabaw i chętnie obserwują piękno przyrody zmieniającej się wraz z porami roku. Najwięcej radości sprawia im  śpiew i taniec a także wykonywanie  prac plastycznych w różnorodnych technikach. Twórcze, kreatywne i pełne pasji zajęcia prowadzą dla nich Nauczycielki: Beata Szpakowska i Natalia Biela . Nieocenioną pomocą wychowawczyń jest Pani Renata Czech, która dba o salę i przynosi pyszne posiłki.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na czerwiec 2021 roku

 • Utrwalenie wiadomości na temat praw dziecka;
 • Poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją;
 • Wyrabianie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się względem innych osób;
 • Wypowiadanie się na temat swojego podwórka;
 • Zapoznanie z etapami rozwojowymi pszczoły;
 • Utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech lata;
 • Zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji;
 • Uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem;
 • Zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek;
 • Kształtowanie logicznego myślenia;
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania;
 • Pobudzanie wrażliwości zmysłów;
 • Utrwalenie poznanych liter;
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego;
 • Rozwijanie mowy;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej.

Tematyka :

1. Dzieci z całego świata               

2. Moje podwórko

3. Wkrótce wakacje                        

4.  Wkrótce wakacje

krasnal

Nauka wiersza :
„Jedziemy na wakacje”

Jedziemy na wakacje
do lasu, nad wodę.
Prosimy ciebie, słonko
o piękną pogodę.
Jedziemy na wakacje
nad morze, na plażę.
Kolorowe muszelki
przynieś, falo, w darze.

Jedziemy na wakacje
w te góry wysokie.
Nie chowajcie się, szczyty,
za mgłą, za obłokiem.
Jedziemy na wakacje
Na Mazury! Morze!
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,
czekaj na nas w borze.

Nauka piosenki :
„Jedzie pociąg wakacyjny ”

1.Jedzie pociąg wakacyjny,

pociąg kolorowy.

Już wjeżdżają wagoniki

Na peron bajkowy!

Ref.: Stuku- puk, stuku- puk,

mkną koła po szynach

Już się nowa, kolorowa

przygoda zaczyna.

Pierwsza stacja – wieś wesoła:

laki, lasy, pole.

Zaraz tutaj urządzimy

zielone przedszkole.

Nauczymy kota liczyć,

A tańczyć konika.

Niech zobaczy każdy cielak,

jak przedszkolak bryka.