Grupy

grupowe
Grupa 5
MISIE

Nasza grupa liczy 25 wesołych przedszkolaków, 4, 5 i 6-letnich. Nazywamy się „Misie”. Bardzo lubimy chodzić do przedszkola, większość z nas uczęszcza tu już kolejny rok. Z radością powitaliśmy nowe koleżanki i kolegów. Wspólnie bawimy się i uczymy, a opiekę nad nami sprawują Pani Madzia i Pani Wiesia. O czystość na naszej sali i podanie pysznych posiłków dba Pani Halinka. Każdy dzień w przedszkolu to dla nas nowe wyzwania, bardzo lubimy wykonywać prace plastyczne, wiele radości sprawia nam nauka piosenek i tańców, lubimy też zabawy w przedszkolnym ogrodzie i spacery po najbliższej okolicy.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na czerwiec 2021 roku

 • Utrwalenie wiadomości na temat praw dziecka;
 • Poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją;
 • Wyrabianie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się względem innych osób;
 • Wypowiadanie się na temat swojego podwórka;
 • Zapoznanie z etapami rozwojowymi pszczoły;
 • Utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech lata;
 • Zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji;
 • Uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem;
 • Zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek;
 • Kształtowanie logicznego myślenia;
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania;
 • Pobudzanie wrażliwości zmysłów;
 • Utrwalenie poznanych liter;
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego;
 • Rozwijanie mowy;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej.

Tematyka :

 1. Dzieci z całego świata               
 2. Moje podwórko
 3. Wkrótce wakacje                        
 4. Wkrótce wakacje
misie

Nauka wiersza :
Pożegnanie

Już literki wszystkie znam,

I piosenek umiem dużo.

Czytać, pisać też potrafię,

Wiem, do czego cyfry służą.

 

Wiatr już niesie wieści takie,

Nad łąkami brzęczy pszczoła,

Wszystkie nasze przedszkolaki

Po wakacjach czeka szkoła.

 

Poukładam w kącie lalki,

I odłożę szybko misia.

Klocki schowam do koszyka,

Bo pożegnać chcę się dzisiaj.

 

Już ostatni raz tu jestem,

Jutro wszystko się pozmienia.

Więc was żegnam przedszkolaki,

Wszystkim mówię - do widzenia.

 

Nauka piosenki :
Kim będę

 

Nie jestem już maluchem, cyferki wszystkie znam.

Wiem gdzie zimują raki i szafkę swoja mam.

Potrafię pięknie śpiewać i recytować też.

Wiem dokąd płynie Wisła i czemu kuje jeż.

Ref. Lecz pytanie jedno mam,

Odpowiedzi nie znam sam,

Może Ty odpowiesz mi,

Kim ja będę? Powiedz mi.

Stolarzem, czy piekarzem, co piecze pyszny chleb?

A może marynarzem, co widzi morza brzeg?

Leśniczym, który karmi sarenki w zimny czas?

Muzykiem, który sobie na kontrabasie gra?

Ref. Lecz pytanie jedno mam,

Odpowiedzi nie znam sam,

Może Ty odpowiesz mi,

Kim ja będę? Powiedz mi.

Modelką, czy aktorką co w wielu filmach gra?

Dentystką, czy florystką, co każdy kwiatek zna?

A może naukowcem, wymyślę ważny lek?

Odkrywcą na Grenlandii, co kocha biały śnieg?

Ref. Kim zostanę? Nie wiem sam,

Lecz to jedno powiem Wam:

Dumna będzie siostra, brat,

Bo podbiję cały świat.

Dumna będzie siostra, brat,

Bo podbiję cały świat.

Dumna będzie siostra, brat,

Bo podbiję cały świat.