Grupy

grupa3
Grupa 3
MUCHOMORKI

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na czerwiec 2022 roku

  • Kształtowanie sfery poznawczej.

- wzbogacenie świadomości na temat życia dzieci mieszkających w różnych miejscach na świecie;

- kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla wszystkich ludzi;

- wskazywanie podobieństw i różnic między dziećmi z całego świata;

- poznanie nazw kontynentów na mapie świata;

- zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka;

- wzbogacanie wiadomości dzieci na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych regionach świata;

- utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w zoo;

- poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wakacji.

 

  • Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej.

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;

- zapoznanie z techniką ,,rangoli” i ,,kolażem”;

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci;

- doskonalenie rysowania po śladzie i kolorowania.

 

  • Rozwijanie umiejętności matematycznych.

- doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 6;

- wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią oraz dodawania i odejmowania na konkretach;

- rozwijanie pojęcia równoliczności zbiorów ,,tyle samo”;

- wdrażanie do posługiwania się nazwami pory dna ,,rano- wieczór”;

- rozwijanie umiejętności szacowania długości ,,na oko”.

 

  • Doskonalenie sprawności układów: przedsionkowego, dotykowego i proprioceptywnego.

- doskonalenie ogólnej koordynacji ruchowej w tym obustronnej koordynacji i ruchów naprzemiennych z przekraczaniem środkowej linii ciała;

- poprawa regulacji napięcia mięśniowego w obrębie centralnych części ciała, oraz stabilizacja obręczy barkowej; 

-  stymulacja zmysłu słuchowego, dotykowego oraz planowania motorycznego;

- uświadomienie dzieciom że ruch na świeżym powietrzu daje zdrowie i kondycję fizyczną.

 

  • Rozwijanie mowy i logicznego myślenia.

- wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na jego temat;

- rozwijanie logicznego myślenia przez rozwiązywanie zagadek;

- doskonalenie współpracy w grupie i słuchania siebie nawzajem.

 

Tematyka :

  1. Dzieci świata.
  2. W zoo.
  3. Witamy lato.
  4. Jedziemy na wakacje.
muchomorki

Nauka wiersza :
,,Pożegnanie sześciolatków"

Chociaż słońce jasno świeci,
trochę smutne są dziś dzieci.
Czas uścisnąć sobie ręce
i pożegnać najgoręcej.
Dziś żegnajcie sześciolatki
przyszedł dla was nowy czas.
Do nas przyjdą inne dzieci,
a my dziś żegnamy was.

Miło było razem z wami,
bawić się tu zabawkami.
Teraz na was czeka szkoła
dźwięcznym głosem dzwonek woła.

Śpiewu, tańca i humoru,
życzą dzieci wam w przedszkolu.
Kiedy będzie wolny czas,
prosimy, odwiedźcie nas !

Nauka piosenki :
,,Niech żyją wakacje"

Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.
Pojedzie z nami piłka
i kajak, i skakanka,
będziemy grać w siatkówkę
od samiutkiego ranka.
Gorące, złote słońce
na ciemno nas opali,
w srebrzystej, bystrej rzece
będziemy się kąpali.
Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.