Grupy

IMG 1499 v2
Grupa 3
MUCHOMORKI

Muchomorki to jest grupa nasza,

która wszystkim dziś ogłasza,

że jesteśmy starszakami,

prawdziwymi już zuchami.

Wspólnie razem się bawimy

i przez zabawę się uczymy.

Poznajemy liter wiele,

to są nasi przyjaciele.

Dni tygodnia również znamy,

po kolei wymieniamy.

Cyferkami się bawimy,

dodać, odjąć potrafimy.

Wychodzimy na podwórko,

czy jest słońce, czy pochmurno.

Gramy w piłkę, chowanego,

z koleżanką i kolegą.

Kiedy minie roczek cały,

pełnym plecakiem miłych wspomnień

 do szkoły wyruszmy.

 

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na maj 2024 roku

- zapoznanie dzieci ze zwierzętami zamieszkującymi w dżungli, ile miejsca na ziemi zajmują morza i oceany a ile lądy, jakie zwierzęta zamieszkują morza i oceany, jakie zwierzęta mieszkają na polu, na łące a jakie w lesie;

- rozwijanie umiejętności planowania działań w celu zdobycia wiadomości i wykonania zadań; uświadamianie znaczenia zespołu w zdobywaniu i gromadzeniu nowych doświadczeń;

- rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w najbliższym otoczeniu przedszkola; zachęcanie do notowania wyników obserwacji, zdobywanie wiedzy na temat roślin i zwierząt; zapoznanie dzieci z zielnikiem;

– kształtowanie postaw prorodzinnych uświadamianie wspierającej roli rodziny; rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku; uświadamianie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami, rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny; uświadamianie, że każda osoba w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki; budzenie zainteresowania relacjami pomiędzy osobami w rodzinie;

 – rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych poprzez naukę nowych piosenek

-rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;

– rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce;

 – rozwijanie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą zwracanie uwagi na mijający czas na podstawie przykładów z życia ludzi i przyrody;

- zapoznanie z zabawami dzieci z różnych stron świata

 

Przygotowanie do nauki pisania i czytania

- stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem;

- rozwijanie słuchu fonematycznego przez dzielenie nazw na sylaby i głoski.

 

Elementy matematyki

- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10;

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych, doskonalenie umiejętności ważenia.

 

Tematyka :

  1. W świecie zwierząt.
  2. Co w trawie piszczy.
  3. Moja mama i mój tata.
  4. Czego dzieci potrzebują do szczęścia.

 

muchomorki

Nauka wiersza :
,,Dwie połówki"

Mama, tata to mądre główki
Są jak jabłka dwie połówki
Tata w piłkę ze mną gra
Mama sto pomysłów ma.

Tata rower zreperuje
Mama siniak pocałuje
Tata zimą ciągnie sanki
Mama z kwiatów plecie wianki.

Mama, tata mądre główki
Są jak jabłka dwie połówki
Co za jabłko mówię wam
Jaki skarb ja w domu mam...

Nauka piosenki :
,,Jesteś mamo skarbem mym"

I. Kiedy mija noc i dzień nastaje,
Zawsze mówisz mi – witaj kochanie.
Po czym tulisz mnie, czule całujesz,
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję.
Proszę otwórz serce swe,
Niech w nie wpadną słowa te,
Które Tobie teraz ja,
Podarować właśnie chcę.

Ref. Jesteś mamo skarbem mym,
Kocham Ciebie z całych sił.
Jesteś wszystkim tym co mam,
Wszystko Tobie jednej dam. (2x)

II. Kiedy mija dzień i noc nastaje,
Mówisz – miłych snów, moje kochanie.
Po czym tulisz mnie, czule całujesz,
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję.

Proszę otwórz serce swe,
Niech w nie wpadną słowa te,
Które Tobie teraz ja,
Podarować właśnie chcę.

 Ref. Jesteś mamo skarbem mym,
Kocham Ciebie z całych sił.
Jesteś wszystkim tym co mam,
Wszystko Tobie jednej dam. (2x)