Grupy

image0 v2
Grupa 3
MUCHOMORKI

MUCHOMORKI 

 3 grupa - dzieci  3-, 4-letnie  

    Grupa „Muchomorki” to dzieci 3 i 4-letnie. Jesteśmy ciekawi świata i interesujemy się wszystkim co nas otacza. Poznajemy przedszkole, nasze panie – Anię i Justynkę   oraz rówieśników, z którymi spotykamy się codziennie. Dużo czasu spędzamy na wspólnej zabawie, ale pamiętamy również o rozwijaniu umiejętności samoobsługowych. Podczas zajęć staramy się skupić uwagę, żeby poznać wiele ciekawych rzeczy. Uczymy się tańczyć, śpiewać, rysować i malować. Lubimy zabawy w ogrodzie przedszkolnym i spacery na świeżym powietrzu. Wspólnie z panią Basią, dbamy o porządek w naszej sali. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając czytanych książeczek.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na wrzesień 2020 roku

 

·       Integrowanie grupy, zapamiętywanie i poznawanie imion kolegów i koleżanek, swoich znaczków

·       Zapoznanie z salą zajęć, rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez nazywanie i pokazywanie części ciała

·       Zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego

·       Poznawanie różnego rodzaju środków transportu, budowanie wiedzy na ich temat.

·       Kształtowanie poczucia rytmu, umuzykalnienia oraz umiejętności wokalnych

·       Przestrzeganie ustalonych umów zasad regulujących współżycie w grupie

·       Rozwijanie sprawności fizycznej

·       Rozwijanie mowy i poszerzanie słownictwa

·       Porównywanie liczebności zbiorów

·       Wyczulanie na piękno otaczającej przyrody, obserwowanie w sposób bezpośredni  i pośredni zmian zachodzących w przyrodzie          jesienią

·       Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku

·       Pokazywanie na wybranych przykładach, jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy

 

Tematyka :

1. W przedszkolu
2. Droga do przedszkola
3. Nadeszła jesień
4. Co robią zwierzęta jesienią

muchomorki

Nauka wiersza :
Jestem duży

Jestem duży! Byłem mały!

Wróżki mnie zaczarowały

Jakie wróżki? Dobre wróżki!

Uśmiechałem się do wróżki.

I urosły moje nóżki,

I urosły moje ręce,

Włosów też mam chyba więcej.

Patrzcie jak urosłem cały,

Chociaż byłem taki mały.

Nauka piosenki :
Mały przedszkolak

Słońce świeci, wietrzy wieje

Latek jeszcze mam niewiele.

Nóżką tupnę, w rączki klasnę

Jestem przedszkolakiem właśnie.

 

Ref.: Hop, hop, hop i la, la, la

Przedszkolakiem jestem ja

Hop, hop, hop i li, li, li

Przedszkolakiem jesteś ty

 

Bardzo grzecznie, co dzień rano

Do przedszkola idę z mamą.

Tam się bawię, pilnie uczę

I piosenki czasem nucę.

Ref.: Hop, hop, hop….