Grupy

placeholder
Grupa 2
BIEDRONKI

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na wrzesień 2021 roku

 • uczestnictwo w organizowanych zabawach i zajęciach
 • wdrażanie do zgodnej zabawy z innymi dziećmi
 • korzystanie zgodnie z przeznaczeniem ze sprzętów terenowych w ogrodzie
 • nazywa i wskazuje części ciała
 • rozpoznaje i próbuje nazywać własne uczucia: radość, smutek, złość
 • rozpoznaje swój znaczek w szatni i w łazience
 • słucha uważnie innych i nie przerywa wypowiedzi, powtarza rymowanki
 • zwracając się do innych, używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam
 • próbuje wykonywać proste czynności manipulacyjne
 • stara się odkładać zabawki na ich stałe miejsce
 • wypowiada się na określony temat
 • próbuje budować z klocków proste konstrukcje
 • stara się uczestniczyć w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela
 • próbuje rozpoznawać za pomocą zmysłu dotyku przedmioty codziennego użytku i nazywa je
 • stara się w zrozumiały sposób mówić o swoich potrzebach i odczuciach
 • przyjmuje prawidłową pozycję w siadzie ze skrzyżowanymi nogami
 • uczestniczy w zabawach doskonalących prawidłową wymowę głosek
 • rozpoznaje i nazywa kolor czerwony i zielony
 • porusza się swobodnie, dostosowując ruchy ciała do tempa muzyki
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta – jeż, wiewiórka
 • próbuje używać pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed
 • rozpoznaje w zabawach różne elementy muzyki, np. zmianę tempa, dynamiki i rejestru wysokości dźwięku
 • chętnie bawi się na powietrzu, biega swobodnie i zatrzymuje się na sygnał
 • wypowiada się na temat ilustracji, nazywając przedmioty i wskazując szczegóły
 • rozumie, że jedzenie owoców i warzyw ma pozytywny wpływ na zdrowie
 • dostrzega zmiany zachodzące w środowiskach przyrodniczych związane z jesienią

Tematyka :

1. Nasze przedszkole

2. Wszyscy razem

3. Jestem przedszkolakiem

4. Witamy Panią Jesień

biedronki

Nauka wiersza :
Witamy jesień

Trzy latka mamy,

jesień witamy.

Rude kasztany

w parku turlamy.

Liście łapiemy -

żółte, czerwone,

gdy wiatr je goni.

Gdzie?

W naszą stronę!

Nauka piosenki :
"Tu paluszek"

Tu paluszek, tu paluszek

Teraz pokazuje brzuszek

Tutaj rączka, a tu druga

A tu oczko do mnie mruga

Tu jest buźka, tu ząbeczki

Tu wpadają cukiereczki

Tu jest nóżka i tu nóżka

Chodź zatańczyć jak kaczuszka