Grupy

IMG 20230920 095713
Grupa 2
BIEDRONKI

Do grupy BIEDRONEK uczęszcza 11 dziewczynek i 14 chłopców, którzy z wielkim uśmiechem rozpoczynają swoją przygodę w przedszkolu. W tym roku szkolnym nasze dzielne przedszkolaki będą uczyć się przede wszystkim czynności samoobsługowych oraz wzajemnej współpracy w grupie. Nie zabraknie także wielu wesołych zabaw ruchowych, kreatywnych prac plastycznych, a także ciekawych spacerów.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na marzec 2024 roku

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają
 • słuchanie opowiadań, wierszy; odpowiadanie na pytania dotyczące: wysłuchanego tekstu, zdjęć, obrazków itp.
 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt
 • zapoznanie się z tradycjami związanymi z Wielkanocą
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później) oraz kolejności wykonywania czynności
 • nazywanie wybranych instrumentów muzycznych; rozpoznawanie dźwięków, jakie wydają
 • doskonalenie zdolności składania obrazka pociętego w całość według podanego wzoru
 • określanie swojego nastroju, dzielenie się swoimi przeżyciami
 • rozwijanie umiejętności przeliczania palców, przedmiotów itp., określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko; układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru; doskonalenie zdolności stosowania liczebników porządkowych
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany zachodzące w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy); określanie pogody
 • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci
 • wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i rytmicznych; maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku; reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu; śpiewanie piosenek; wystukiwanie rytmów
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych), nabywanie koordynacji ruchowej
 • wyrabianie nawyków prozdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji

 

Tematyka :

 • Chciałbym być muzykiem
 • Bawimy się w teatr
 • Wiosna idzie przez świat
 • Wielkanoc
biedronki

Nauka wiersza :
Wielkanoc

Obudziły się pisanki
Wielkanocnym rankiem
I wołają
Patrzcie – tu na stole
Same niespodzianki!
Bazie srebrno – białe
I baranek mały.
Ten baranek ma talerzyk
Skubie z niego owies świeży
A baby pękate
W cukrowych fartuchach
Śmieją się wesoło
Od ucha do ucha.

Nauka piosenki :
Maszeruje wiosna

1. Tam daleko, gdzie wysoka sosna,
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.
Ref. Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło lecą i
świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat, gdy
go w gorę wznosi zielenieje świat.
2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę.
Pewnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.
Ref. Maszeruje wiosna…
3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas
Każda trawka chce być już zielona
Gdybyś zapomniała inną drogą poszła
zima by została mroźna.
Ref. Maszeruje wiosna…