Grupy

242158143 970061630209339 7698868867835369501 n
Grupa 2
BIEDRONKI

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na czerwiec 2022 roku

 • chętnie lepi z plasteliny, formując określone kształty
 • opisuje wygląd dzieci z różnych stron świata – stara się znaleźć podobieństwa
 • uważnie słucha utworów literackich
 • wypowiada się na temat ich treści
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.
 • stara się wycinać nożyczkami określone kształty
 • stara się współdziałać w zabawie
 • nazywa i wskazuje części ciała: noga, ręka, głowa, szyja, brzuch, plecy
 • umie określić części ciała innej osoby
 • potrafi ustawić się zgodnie z poleceniem – umie utworzyć koło, podając innym dzieciom ręce
 • rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
 • porównuje liczebność zbiorów: dużo, mało, tyle samo
 • uczestniczy w zabawach doskonalących prawidłową wymowę głosek
 • rozpoznaje i nazywa wybrane kolory
 • podczas rysowania próbuje prawidłowo trzymać przybory kreślarskie
 • rozróżnia poznane rośliny, np. trawy i zwierzęta żyjące w środowisku łąki, np. niektóre owady
 • próbuje budować dłuższe wypowiedzi na określony temat
 • chętnie podejmuje działania plastyczne z wykorzystaniem różnych technik
 • wypowiada się na temat znaczenia pszczół dla człowieka
 • łączy przyczynę ze skutkiem
 • stosuje określenia: teraz, najpierw, potem
 • ustala wynik dodawania i odejmowania, działając na konkretnych przedmiotach – dokładając i odkładając elementy w zakresie minimum 3
 • wie, że rośliny potrzebują do życia wody i światła
 • nazywa typowe zjawiska atmosferyczne: pada deszcz, śnieg, świeci słońce, wieje wiatr, burza
 • próbuje ilustrować charakter muzyki ruchem
 • odgaduje, który spośród 3 prezentowanych przedmiotów schowano
 • potrafi regulować fazę wdechu i wydechu podczas oddychania
 • obserwuje z uwagą prowadzone doświadczenia ukazujące właściwości różnych substancji
 • dostrzega, co powtarza się w szeregu ułożonych przedmiotów, i kontynuuje występujące w danym układzie regularności poprzez dokładanie
 • wskazuje gestem kolejne przedmioty lub dotyka ich palcem i wypowiada właściwe liczebniki
 • układa obrazki historyjki obrazkowej w logicznie pasujące ciągi

Tematyka :

1. Dzień Dziecka

2. Ile nóg ma stonoga

3. Słoneczne lato

4. Jedziemy na wakacje

biedronki

Nauka wiersza :
Wakacje

  „WAKACJE”
Pojedziemy na wakacje
razem z mamą, razem z tatą
Zabierzemy piłkę, namiot
i skakankę. Co ty na to?
Słońce, woda, las już czeka
wszystkie dzieci woła.
Zabawimy się wesoło
przed powrotem do przedszkola.