Dyrekcja

DYREKTOR:

mgr Grażyna Czaja - nauczyciel dyplomowany

ZASTĘPCA DYREKTORA:

mgr Justyna Kasprowicz - nauczyciel dyplomowany