Wartość wychowawcza w przedszkolu

Wartość wychowawcza w przedszkolu

  • Przedszkole kontynuuje wychowanie domowe.
  • Przygotowuje dzieci sześcioletnie do szkoły.
  • Nasza placówka stanowi obszar ochronny w którym dziecko czuje się dobrze.
  • Dzieci mają możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności.
  • Uczą się podejmowania decyzji i uzasadniania swoich racji.
  • Przedszkole jest miejscem, w którym przekazuje się normy społeczne.