Grupy

placeholder
Grupa 9
SOWY

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na wrzesień 2021 roku

 

 Umiejętności dziecka:

 • Nawiązuje relacje rówieśnicze, odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej
 • Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, np. oglądanie książek
 • Dostrzega różnice między obrazkami
 • Słucha czytanego tekstu i wypowiada się na jego temat
 • Powtarza krótkie rymowanki i wierszyki
 • Usprawnia aparat artykulacyjny
 • Rozpoznaje literę: o, O
 • Wyróżnia głoskę o w wyrazach
 • Dzieli proste wyrazy na sylaby
 • Jest zainteresowane pisaniem, prawidłowo posługuje się ołówkiem i kredkami
 • Rozpoznaje cyfrę: 1
 • Przelicza elementy
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • Klasyfikuje przedmioty według wielkości i kształtu
 • Szacuje, używając pojęć jeden, mało, dużo
 • Ustala położenie elementów w przestrzeni
 • Układa przedmioty w rytmy, odczytuje kody
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach umuzykalniających
 • Śpiewa piosenkę
 • Reaguje na sygnały
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Wykonuje prace konstrukcyjne
 • Obserwuje zmiany zachodzące w otoczeniu w związku ze zmianą pór roku
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi roślin oraz korzystania z dóbr przyrody
 • Jest zainteresowane pięknem ojczyzny i posiada wiadomości na temat najbardziej znanych miejsc w Polsce
 • Poznaje pojęcie praca, rozumie wartość pracy
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabawy

Tematyka :

Tematyka:

 

Tydzień 1: Dzień dobry, przedszkole!

 

Tydzień 2: Wakacje się skończyły

 

Tydzień 3: Koniec lata w sadzie i w ogrodzie

 

Tydzień 4: Kolorowy park

naklejka kolorowa sowka 17512 v2

Nauka wiersza :
Jesienna pogoda

W poniedziałek wieje wiatr.

Wtorek – burza, potem grad.

W środę lecą liście z drzew.

W czwartek wieje tak, że hej!

W piątek liście po kolana.

Znów w sobotę deszcz od rana.

A niedziela pełna słońca!

I tak może być bez końca:

w poniedziałek wieje wiatr…

Nauka piosenki :
Kalendarz

1. Lecą kartki z kalendarza, szu, szu, szu!

Co dzień nowy dzień się zdarza, fiu, fiu, fiu!

Dni w miesiące się składają, o, ho, ho!

Kto wie, jak się nazywają? Kto? Kto? Kto?

Ref: Pierwszy miesiąc to jest styczeń,

po nim luty, marzec, kwiecień,

maj i czerwiec, lipiec, sierpień,

a po sierpniu wrzesień, wrzesień!

I październik, i listopad,

w którym opadają liście,

potem  grudzień i to koniec

kalendarza oczywiście

1. Lecą kartki z kalendarza, szu, szu, szu!

Co dzień nowy dzień się zdarza, fiu, fiu, fiu!

A gdy grudzień się już skończy, wtedy co?

To kalendarz nowy otwieramy, bo:

Ref: Pierwszy miesiąc to jest styczeń…