Grupy

DSC00006
Grupa 8 - dzieci 6- letnie
PSZCZÓŁKI

Grupa 8 to dzieci 5 i 6 letnie, które uczęszczają do przedszkola tylko na pięć godzin. W ciągu całego roku będą aktywnie przygotowywać się do rozpoczęcia edukacji w szkole. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie- wkroczenie w świat liter i liczb. Swoje umiejętności rozwijać będą pod czujnym okiem pani Krysi. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości zapewne z łatwością sprostają wszystkim tegorocznym wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem radości.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na wrzesień 2019 roku

 • Informacje o sobie. Emocje, radzenie sobie z nimi

  • Przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu, podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów.
  • Podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego owocu, pojazdu itp. Określanie swoich zainteresowań.
  • Wyrażanie emocji w naturalnych sytuacjach, np.: rozstawania się z rodzicami, przegranej w grze.
  • Rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie).

  Higiena ciała i otoczenia

  • Dbanie o higienę narządów zmysłów poprzez: przebywanie w dobrze wywietrzonych, ogrzanych pomieszczeniach, zwracanie uwagi na odpowiednie oświetlenie, unikanie i nierobienie hałasu, mówienie umiarkowanym głosem, dostosowanym do sytuacji.

  Procesy poznawcze

  • Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu. Rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.
  • Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela, kolegów. Formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach. Wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

  Początkowa nauka czytania i pisania

  • Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, wyodrębnianie sylab ze słów, analiza i synteza sylabowa nazw obrazków. Układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.
  • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.

  Elementy matematyki

  • Orientacja przestrzenna: nazywanie części ciała, ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby, określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
  • Odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.
  wanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi; wskazanie sposobów na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy.

Tematyka :

 1. To jestem ja.
 2. Moja grupa.
 3. Moja droga do przedszkola.
 4. Idzie jesień... przez las, park.
pszczolki v2

Nauka wiersza :
Przedszkolaki

Teraz wam się przedstawimy

My jesteśmy przedszkolaczki

Nigdzie więcej nie znajdziecie

Takiej fajnej, zgranej paczki.

Kiedy tata z mamą w pracy

Do przedszkola przychodzimy

Tutaj zajęć jest bez liku

Tutaj świetnie się bawimy.

Są zabawki, kredki, farby

Panie z nami tańczą w koło.

I śpiewamy razem wszyscy

Bo w przedszkolu jest wesoło.

Nauka piosenki :
Do przedszkola

1. Serce mocno puka, Jaś plecaka szuka

Do przedszkola pora biec.

Blok, farby i kredki, ręcznik, pantofelki.

Do przedszkola zawsze trzeba nieść.

Ref. Do przedszkola, do przedszkola biegnie mały Jaś.

Bo w przedszkolu, bo w przedszkolu,

Jest kolega Staś.

2. Już na Jasia czeka najlepszy kolega,

I zabawek cały rząd.

Biegną do zabawy radośni i żwawi,

Wszystkie smutki uciekają w kąt.