Grupy

DSC00006
Grupa 8 - dzieci 6- letnie
PSZCZÓŁKI

Grupa 8 to dzieci 5 i 6 letnie, które uczęszczają do przedszkola tylko na pięć godzin. W ciągu całego roku będą aktywnie przygotowywać się do rozpoczęcia edukacji w szkole. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie- wkroczenie w świat liter i liczb. Swoje umiejętności rozwijać będą pod czujnym okiem pani Krysi. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości zapewne z łatwością sprostają wszystkim tegorocznym wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem radości.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na kwiecień 2020 roku

Przyroda wiosną

 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie.
 • Wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.
 • Poznawanie, w sposób bezpośredni (wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego) lub pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów.
 • Wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.). Znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

Rodzina

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Wielkanocy, przejmowanych od pokoleń.

Podstawy ekologii

 • Szanowanie wody, niemarnowanie jej, poznawanie sposobów ochrony środowiska.
 • Poznawanie przejawów działalności ekologicznej: segregowanie odpadów, oczyszczanie ścieków, ochrona roślin i zwierząt, oszczędne korzystanie z surowców i materiałów (oszczędzanie wody i energii), tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody, sadzenie drzew i krzewów, dokarmianie zwierząt.

Tematyka :

 1. Wiosenne powroty.
 2. Wielkanoc
 3. Wiosna na wsi.
 4. Dbamy o przyrodę.
pszczolki v2

Nauka wiersza :
Przyroda

Gdy człowiek niszczy piękną przyrodę,

wtedy wyrządza sam sobie szkodę,

Fabryki, auta, wszelkie odpady,

zieleń nie daje z tym sobie rady.

 

Pomóżmy przetrwać naszej przyrodzie,

o ekologię dbajmy na co dzień.

A ziemia nasza zacznie odżywać

I my tym samym tlenem oddychać.

Nauka piosenki :
Dbajmy o ziemię

1. Nie rzucaj papierków na trawę.

Nie zaśmiecaj Ziemi.

Pomóż nam dbać o planetę,

 niech wszystko się zazieleni.

 

Ref.: Bo Ziemia to nasz dom,

mieszkamy właśnie tu,

gdzie się roztacza w krąg

wiosenny zapach bzu.

 

2. Nie zrywaj i nie łam gałązek.

Nie strasz zwierząt w lesie.

Przyroda ci wnet podziękuje,

 na listkach szczęście przyniesie.