Grupy

70326279 2523317544377784 7687276098677112832 n
Grupa 7 - dzieci 5-, 6 - letnie
MOTYLKI

Grupa 7 czyli "MOTYLKI" to dzieci 5 i 6 letnie, których jest 25 (14 dziewczynek i 11 chłopców). Przedszkolaki bardzo lubią spacery po okolicy podczas których obserwują piękno przyrody zmieniającej się wraz z porami roku. Chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Twórcze, różnorodne i kreatywne zajęcia prowadzą dla nich Panie: Wiesława Ptak i Natalia Biela. Nieocenioną pomocą wychowawczyń jest Pani Ania Szłapa, która dba o salę i przynosi pyszne posiłki.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na październik 2019 roku

 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku
 • wykorzystanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnianie znaczenia terminu owoce egzotyczne; podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patison, bakłażan, kabaczek
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
 • określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku.
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
 • określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby,
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne zawody.
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.
 • obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.
 • porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi
 • uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach
 • kończenie rysunków według wzoru.
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • liczenie głosek.
 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.
 • kończenie zdania, Co by było, gdyby…?
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
 • dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
 • skupienie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

Tematyka :

 1. Idzie jesień… przez ogród i sad
 2. Idzie jesień… do zwierząt 
 3. Co z czego otrzymujemy 
 4. Idzie jesień … z deszczem
motylki v2

Nauka wiersza :
Na rynku

Jak tu dzisiaj kolorowo!

Ile pokus na straganach,

Ile warzyw i owoców…

-trudny wybór –mówi mama.

-Weźmy pora i kapustę,

Nać pietruszki,,

Pomidory i ziemniaki,

Cztery jabłka i dwie gruszki

Może jeszcze winogrona?

Wyglądają na dojrzałe.

I kilogram pomarańczy.

Zobacz jakie okazałe.

-Mamo spójrz, tam są banany,

Mandarynki i morele.

-Chyba czas do domu wracać,

Bo nasz koszyk jest już pełen!

Nauka piosenki :
Niteczka do niteczki

Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,
grzybek do grzybka we wrzosach w lesie,
tak rozpoczyna się jesień.
Listek do listka wiatr ciepły niesie.
Tak rozpoczyna się jesień.

I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu.
I kołyszemy, kołyszemy, szuuuuuu.
I zaplatamy babie lato w długą nić,
bo jesień wesoła ma być !
I zaplatamy babie lato w długą nić,
bo jesień wesoła ma być !

Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka,
gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,
to jesień u nas już mieszka!
I jarzębina w parku szumiącym.
To jesień u nas już mieszka!