Grupy

70326279 2523317544377784 7687276098677112832 n
Grupa 7 - dzieci 5-, 6 - letnie
MOTYLKI

Grupa 7 czyli "MOTYLKI" to dzieci 5 i 6 letnie, których jest 25 (14 dziewczynek i 11 chłopców). Przedszkolaki bardzo lubią spacery po okolicy podczas których obserwują piękno przyrody zmieniającej się wraz z porami roku. Chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Twórcze, różnorodne i kreatywne zajęcia prowadzą dla nich Panie: Wiesława Ptak i Natalia Biela. Nieocenioną pomocą wychowawczyń jest Pani Ania Szłapa, która dba o salę i przynosi pyszne posiłki.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na czerwiec 2020 roku

 

 • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, Internetu
 • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości
 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów.
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • niewyśmiewanie innych, niechwalenie się bogactwem
 • pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptowanie równości praw wszystkich.
 • dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich
 • uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci
 • pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
 • szanowanie odmienności innych dzieci.
 • celebrowanie Dnia Dziecka (aktywny udział w organizacji wspólnych zabaw); poznawanie jego międzynarodowego charakteru.
 • analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie.
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
 • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawionych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.
 • nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony…
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • próby samodzielnego czytania krótkich tekstów.
 • różnicowanie prawej strony i lewej strony.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacji.
 • rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym).
 • mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopą, krokami.
 • uczestniczenie w różnych zabawach teatralnych, montażach słowno-muzycznych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach dykcyjnych rozwijających wyrazistość, właściwą intonację wypowiedzi.
 • akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza.
 • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce
 • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr
 • dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania.
 • poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np.: tulipan, nasturcja, róża, lilia itp.; omawianie ich budowy, etapów rozwojowych (na przykładzie tulipana).
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • układanie zagadek
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…).
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • rozpoznawanie i nazywanie figur przestrzennych: kula, sześcian; podawanie ich podstawowych cech.
 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej
 • uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form ekspresji na forum grupy
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
 • organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw
 • przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie.
 • uświadomienie zagrożeń wynikających ze złego dotyku
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • wyjaśnianie znaczenia pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy) i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału).
 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników
 • stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?).
 • wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek.
 • orientowanie się na kartce papieru
 • organizowanie i poszerzanie pola spostrzeżeniowego.
 • odpowiadanie na pytania związane z przeczytanym tekstem
 • czytanie krótkich tekstów z właściwą intonacją, odpowiadającą znakom przystankowym.
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne)
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • stosowanie określeń: dzisiaj, wczoraj, jutro, pojutrze.
 • tworzenie prac inspirowanych muzyką, literaturą, przyrodą
 • dostrzeganie własnych możliwości i uzdolnień; odczuwanie satysfakcji z własnej pracy.
 • uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu.
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu i w domu
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • określanie sytuacji wywołujących różne emocje
 • traktowanie niepowodzenia jako informacji o potrzebie wprowadzenia zmian w zachowaniu
 • kontrolowanie własnych zachowań.
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych
 • koncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • stosowanie w wypowiedzi wielu zdań na dany temat.
 • odbieranie i przekazywanie informacji, emocji, uczuć.
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.
 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.

Tematyka :

 1. Niby tacy sami a jednak inni
 2. Wakacyjne podróże
 3. Pożegnania nadszedł czas
 4. Projekt Sport
motylki v2

Nauka wiersza :
Jedziemy na wakacje

Jedziemy na wakacje do lasu, nad wodę.

Prosimy ciebie, słonko piękną pogodę.

 

Jedziemy na wakacje nad morze, na plażę.

Kolorowe muszelki przynieś falo, w darze.

 

Jedziemy na wakacje w te góry wysokie.

Nie chowajcie się, szczyty,za mgłą, za obłokiem.

                               

Jedziemy na wakacje na Mazury? Może!

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,czekaj na nas w borze!

Nauka piosenki :
Lato na dywanie

Wysłało po nas lato swój dywan latający.
Buchnęło ciepłym wiatrem, ogrzało buzię słońcem.
Drzewami zaszumiało, ptakami zaśpiewało
I nasze ukochane wakacje zawołało.

 

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami.
Lato, lato, lato, bądźmy kolegami.
Lato, lato, lato, lato z przygodami.
Obiecaj, że zawsze zostaniesz już z nami.

 

Będziemy w morzu pływać i w piłkę grać na plaży.
Piosenki razem śpiewać i razem w nocy marzyć.
I co dzień na dywanie będziemy razem latać.
Do wszystkich najpiękniejszych zakątków tego świata.