Grupy

grupa 6
Grupa 6 - dzieci 5-, 6- letnie
KRASNALE

Nasza grupa liczy 25 dzieci – 10 dziewczynek i 15 chłopców. Chodzimy do przedszkola już trzeci rok i zdobywamy coraz więcej doświadczeń. Pomagają nam w tym panie: Marta, Madzia i Grażynka. Jesteśmy krasnalami, które bardzo lubią śpiewać, tańczyć, rysować, słuchać bajek i opowiadań oraz rozwiązywać wszelkie problemy. O porządek w naszej sali dbamy wspólnie z panią Renią, która także przynosi nam pyszne posiłki.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na kwiecień 2020 roku

 • Zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków.
 • Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata.
 • Poznawanie informacji na temat przejawów działalności ekologicznej człowieka.
 • Rozumienie konieczności szanowania przyrody i dbania o las.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych.
 • Zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.  
 • Porównywanie liczebności zbiorów.
 • Porównywanie długości i wysokości przedmiotów.

Tematyka :

 1. Wiosenne powroty.
 2. Wielkanoc (dwa tygodnie).
 3. Wiosna na wsi.
 4. Jestem przyjacielem przyrody.
krasnal

Nauka wiersza :
Wiosna ogrodniczka

Przyszła do nas wiosna

nasionka posiała.

Ogrzała je słoneczkiem,

deszczykiem podlała.

 

Na łąkach i w ogrodach

zakwitły śliczne kwiatki:

krokusy, przebiśniegi

żonkile i bratki.

Nauka piosenki :
Dbajmy o przyrodę

Gdzieś na Drodze Mlecznej w Układzie Słonecznym

 jest nasza planeta – Ziemia.

 A na tej planecie mieszkają ludzie,

 zwierzęta, rośliny i drzewa.

 I od nas, ludzi, zależy, czy Ziemia 

to miejsce piękne i czyste.

Czy słońce świeci, śpiewają ptaki, 

czy dobrze tu żyje się wszystkim.

 

Ref.: Kiedy będę duży, będę dbał o Ziemię, 

żeby tutaj było piękniej i zieleniej. 

Żeby ludzie żyli w środowisku czystym

 i byli radośni, zdrowsi i szczęśliwsi.

 Dbajmy więc o Ziemię, dbajmy o przyrodę, 

niech powietrze zawsze będzie czyste, zdrowe

 i przejrzyste wody w rzekach i jeziorach.

 Dbajmy o to dla nas i przyszłych pokoleń! (2 x)