Grupy

grupa 6
Grupa 6 - dzieci 5-, 6- letnie
KRASNALE

Nasza grupa liczy 25 dzieci – 10 dziewczynek i 15 chłopców. Chodzimy do przedszkola już trzeci rok i zdobywamy coraz więcej doświadczeń. Pomagają nam w tym panie: Marta, Madzia i Grażynka. Jesteśmy krasnalami, które bardzo lubią śpiewać, tańczyć, rysować, słuchać bajek i opowiadań oraz rozwiązywać wszelkie problemy. O porządek w naszej sali dbamy wspólnie z panią Renią, która także przynosi nam pyszne posiłki.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na wrzesień 2019 roku

 • Zapoznanie dzieci z wyglądem nowej sali, łazienki, własnym znaczkiem rozpoznawczym
 • Wdrażanie do poszanowania zabawek jako wspólnej własności oraz odkładania ich na wyznaczone miejsca.
 • Opracowanie kodeksu „Dobrego Przedszkolaka”. Zachęcanie do zgodnego współdziałania w zabawie.
 • Tworzenie sytuacji ułatwiających dzieciom poznanie siebie.
 • Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na podany temat, kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej.
 • Zaznajomienie z elementarnymi zasadami ruchu drogowego, poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, poznanie ich budowy.

Tematyka :

 1. To jestem ja.
 2. Moja grupa.
 3. Moja droga do przedszkola.
 4. Idzie jesień …. Przez las, park.
krasnal

Nauka wiersza :
To jestem ja

Jedna jest mama, jedno jest słońce

i jeden jestem na świecie ja.

Czasem się śmieję, a czasem płaczę,

moja rodzina dobrze mnie zna.

Mam ciemne włosy, zielone oczy,

uśmiech na twarzy i miły głos.

A mama mówi, że gdy się złoszczę,

to mi zabawnie marszczy się nos.

Jestem jedyny i wyjątkowy.

Mam swoje wady i zalet moc.

Lubię gdy słonko świeci na niebie

i gdy do okna zagląda noc.

Nauka piosenki :
Krąg dziecięcych rąk

 1. Jak to dobrze mieć przyjaciół w krąg,

   tak dużo innych, dziecięcych rąk

   przyjaciół co uśmiechnięci są,

   tak dużo, tak dużo rąk….

Ref. Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć

        i codziennie wesoło bawić się

        szukać przyjaciół tu i tam,

        w bajki wierzyć też, bo tak dobrze

         przyjaciół swoich mieć.

 1. Samemu być to bardzo źle,

    smutno i z łezką, więc nie, nie, nie!

    Muzyka, śmiech i serca w krąg,

    tak dużo, tak dużo rąk…

Ref. Bo tak dobrze przyjaciół…