Grupy

DSC00007
Grupa 5 - dzieci 5 - 6 - letnie
MISIE

Nasza grupa liczy 25 wesołych przedszkolaków, 5 i 6-letnich. Nazywamy się „Misie”. Bardzo lubimy chodzić do przedszkola, większość z nas uczęszcza tu już drugi rok. Z radością powitaliśmy nowe koleżanki i kolegów. Wspólnie bawimy się i uczymy, a opiekę nad nami sprawują Pani Beatka, Pani Madzia i Pani Natalia. O czystość na naszej sali i przyniesienie pysznych posiłków z przedszkolnej kuchni dba Pani Halinka. Każdy dzień w przedszkolu to dla nas nowe wyzwania, bardzo lubimy wykonywać prace plastyczne, wiele radości sprawia nam nauka piosenek i tańców, lubimy też zabawy w przedszkolnym ogrodzie i spacery po najbliższej okolicy.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na wrzesień 2019 roku

- Tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie;

- Pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń;

- Utrwalenie nazw części ciała;

- Różnicowanie prawej i lewej strony;

- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach;

- Przygotowanie do nauki czytania;

- Rozwijanie sprawności manualnej;

- Rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała;

- Umuzykalnianie dzieci;

- Wyrabianie reakcji na ustalone sygnały;

- Rozumienie i wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka;

- Ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz konieczności ich przestrzegania;

-Poznanie sposobu wykonywania pracy plastycznej za pomocą techniki kolażu, kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy;

-Wprowadzenie dyżurów- omówienie zakresu czynności dyżurnych;

- Poznawanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody;

-Utrwalenie wiadomości na temat bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym, poznawanie symboli wybranych znaków drogowych;

- Poznawanie i utrwaleni znajomości numerów telefonów alarmowych;

-Kształtowanie orientacji przestrzennej, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;

- Poznawanie podstawowych cech figur geometrycznych;

Tematyka :

1.To jestem ja

2.Moja grupa

3.Moja droga do przedszkola

4.Idzie jesień...przez las,park

misie

Nauka wiersza :
Witamy Panią Jesień

Idzie przez świat Pani Jesień,

psotny wiatr w worku niesie.

Wypuścić go z worka trzeba,

niech strąci liście z drzewa.

Liście wirują nad ziemią,

ich barwy w słońcu się mienią.

Dzieci się bardzo cieszą,

szybko do parku śpieszą.

Spadają kasztany, żołędzie,

wkoło pełno ich wszędzie.

Jesień dary przyniosła,

piękna, bajkowa, radosna.

Lecz kiedy ma humor ponury

maluje deszczowe chmury.

Wtedy wita nas deszczem

i chłodzi ciepłe powietrze

Nauka piosenki :
Niteczka do niteczki

Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,
grzybek do grzybka we wrzosach w lesie,
tak rozpoczyna się jesień.
Listek do listka wiatr ciepły niesie.
Tak rozpoczyna się jesień.

 

Ref.:   I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu.
I kołyszemy, kołyszemy, szuuuuuu.
I zaplatamy babie lato w długą nić,
bo jesień wesoła ma być !
        

Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka,
gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,
to jesień u nas już mieszka !
I jarzębina w parku szumiącym.
To jesień u nas już mieszka !