Grupy

71468416 489412345214816 8565115930206535680 n
Grupa 2 - dzieci 4- letnie
BIEDRONKI

Grupa druga – „Biedronki’ - to dzieci, które mają za sobą już jeden rok przebywania w przedszkolu. Chętnie podejmują różnego rodzaju aktywności w zabawach oraz wykazują się sporą kreatywnością. Poprzez wspólne zabawy integrują się oraz zawierają przyjaźnie. Miewają jeszcze gorsze chwile, w których zawsze mogą liczyć na swoje panie. Bardzo lubią tańczyć i śpiewać oraz pokazywać swoje umiejętności artystyczne. W świat edukacji poprzez zabawę wprowadzają nas p. Agatka i p. Ania. O porządek w naszej sali dbamy wspólnie z p. Anią, która przynosi nam również pyszne posiłki.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na kwiecień 2020 roku

1. Wiosenne powroty

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy); omawianie życia ptaków wiosną
 • nazywanie cech przedmiotów: kształt, barwa, faktura, wydawany dźwięk, funkcja (np. do czego służy samochód).
 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje; wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.

 2. Wielkanoc

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami przejmowanych od pokoleń.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów; rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela
 • wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek; wykorzystanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

3. Wiosna na wsi

 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych; porównywanie wyglądu zwierząt
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…); rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość i przynależność

4. Dbamy o przyrodę

 • poznanie sposobów ochrony środowiska; uczestniczenie w pracach na terenie ogrodu przedszkolnego
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Tematyka :

1. Wiosenne powroty

2. Wielkanoc

3. Wiosna na wsi

4. Dbamy o przyrodę

biedronki

Nauka wiersza :
Wiosenne powroty

Przyszła wiosna, a tuż za nią

ptaki przyleciały.

Teraz będą jak co roku

gniazda zakładały

Bocian lubi patrzeć z góry –

dom ma na topoli

Za to żuraw wśród mokradeł

raczej mieszkać woli.

A jaskółka gdzieś pod dachem

gniazdo swe zakłada.

Zaś kukułka swoje jajka

niesie do sąsiada.

Tyle ptaków powróciło

Do nas razem z wiosną!

W dużych gniazdach

Małych gniazdkach

Niech pisklęta rosną

Nauka piosenki :
Pisanki

Pisanki, kraszanki,

Piękne, kolorowe,

Czerwone, niebieskie,

Żółte i brązowe.

 

Ref.: Święta, święta, święta

Jajka malowane,

Każdy do koszyczka

Pisankę dostanie

 

Dziś na nich malują

Dzieci kogucika,

Który się wygrzewa

W słoneczka promykach.

 

Ref.: Święta, święta, święta…

 

Na stole świątecznym

Kurczątka, baranki,

Na białym obrusie

Są nasze pisanki

 

Ref.: Święta ….