Grupy

20190905 1010390 v3
Grupa 1 - dzieci 3- letnie
SŁONECZKA

Grupa pierwsza to najmłodsza grupa przedszkolna. Maluszki chętnie podejmują różnego rodzaju aktywności w zabawach oraz wykazują się kreatywnością. Poprzez wspólne zabawy poznają się i integrują co sprzyja procesowi ich adaptacji. Trzeba również zaznaczyć, że jest to w większości grupa pozytywnych indywidualistów, jasno wyrażających swoje zdanie i potrzeby. Jak nazwa grupy wskazuje – „Słoneczka” – nasze maluszki są uśmiechnięte, radosne i pogodne. Życzymy im samych mile spędzonych dni. Oby na co dzień „zarażały” nas swoją pozytywna energią. W świat edukacji poprzez zabawę wprowadzają nas p. Justyna i p. Ania. O porządek w naszej sali dbamy wspólnie z p. Edytką i p. Agatką, które przynoszą nam również pyszne posiłki.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na wrzesień 2019 roku

To jestem ja

 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy, uczestniczenie we wspólnych zabawach; nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych, w zabawach z elementem naśladownictwa.

 

Moja grupa

 • rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków, określanie, na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • rysowanie kredkami.

 

Moja droga do przedszkola

 • poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).
 • poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywanie ich czynności, narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy. rozpoznawanie wybranych znaków drogowych.
 • określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok.

 

Idzie jesień… przez las, park

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola,
 • gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystywanie ich do wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji lub w ćwiczeniach ruchowych.
 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).
 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.

Tematyka :

 1. To jestem ja
 2. Moja grupa
 3. Moja droga do przedszkola
 4. Idzie jesień… przez las, park
sloneczka

Nauka wiersza :
Jestem duży

Jestem duży! Byłem mały!

Wróżki mnie zaczarowały

Jakie wróżki? Dobre wróżki!

Uśmiechałem się do wróżki.

I urosły moje nóżki,

I urosły moje ręce,

Włosów też mam chyba więcej.

Patrzcie jak urosłem cały,

Chociaż byłem taki mały.

Nauka piosenki :
Moje przedszkole

1.Maszeruję rano do przedszkola z mamą,

Śpiewa ptak, wiatr powiewa, a ja głośno śpiewam.

Ref.: Czas wesoło płynie w przedszkolnej drużynie,

2.Tu przyjaciół mam i nie jestem sam 2x

W drzwiach nas wita pani, mam laurkę dla niej,

W sali już jest wesoło, wszyscy robią koło.

Ref.: Czas wesoło….

3.Znam magiczne słowa: proszę i przepraszam,

Powiem wam – zawsze chętnie do przedszkola wracam.

Ref.: Czas wesoło….