Grupy

sloneczka
Grupa 1 - dzieci 3- letnie
SŁONECZKA

Grupa pierwsza to najmłodsza grupa przedszkolna. Maluszki chętnie podejmują różnego rodzaju aktywności w zabawach oraz wykazują się kreatywnością. Poprzez wspólne zabawy poznają się i integrują co sprzyja procesowi ich adaptacji. Trzeba również zaznaczyć, że jest to w większości grupa pozytywnych indywidualistów, jasno wyrażających swoje zdanie i potrzeby. Jak nazwa grupy wskazuje – „Słoneczka” – nasze maluszki są uśmiechnięte, radosne i pogodne. Życzymy im samych miło spędzonych dni. Oby na co dzień „zarażały” nas swoją pozytywną energią. W świat edukacji poprzez zabawę wprowadzają nas p. Madzia i p. Mariola. O porządek w naszej sali dbamy wspólnie z p. Edytką i p. Agatką, które przynoszą nam również pyszne posiłki.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na luty 2021 roku

 • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 • rozwijanie umiejętności określania masy przedmiotów,
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, posługiwanie się nożyczkami),
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • poznanie przeznaczenia sztućców , prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem,
 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • poznanie pracy kucharki,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego przygotowywania kanapek,
 • rozwijanie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem.

 

Tematyka :

 1. Jesteśmy samodzielni w kuchni.
 2. Baśniowy świat.
 3. Chciałbym być matematykiem.
sloneczka

Nauka wiersza :
,,Słońce świeci"

Słońce świeci (delikatne głaskanie po plecach)
Kroczą słonie (delikatne uderzanie otwartymi dłońmi)
Pędzą konie po betonie (uderzanie pięściami)
Płynie sobie kręta rzeczka (naśladowanie biegu rzeki)
Przeszły panie na szpileczkach (dotykanie czubkami palców)
Z gryzącymi pieseczkami (delikatne szczypanie)
Pada bardzo drobny deszczyk (dotykanie opuszkami palców)
Czy poczułeś dreszczyk ? (gwałtowne zsunięcie rąk po plecach w dół)

Nauka piosenki :
,,Taniec kuchenny"

Wstęp: w kuchni jest tyle rzeczy!

Zobacz co możesz tam znaleźć:

 

Wałek, garnek, mikser, szklanka, widelec, nóż, solniczka, łyżka, deska, miska i czajnik

 

Rf : w kuchni jest wałek i garnek duży,

jest głośny mikser i szklanka też.

Mamy widelec, nóż bardzo ostry,

małą solniczkę i łyżka jest.

Drewniana deska, do tego miska,

i czajnik, który nam gwiżdże tak.