Grupy

sloneczka
Grupa 1 - dzieci 3- letnie
SŁONECZKA

Grupa pierwsza to najmłodsza grupa przedszkolna. Maluszki chętnie podejmują różnego rodzaju aktywności w zabawach oraz wykazują się kreatywnością. Poprzez wspólne zabawy poznają się i integrują co sprzyja procesowi ich adaptacji. Trzeba również zaznaczyć, że jest to w większości grupa pozytywnych indywidualistów, jasno wyrażających swoje zdanie i potrzeby. Jak nazwa grupy wskazuje – „Słoneczka” – nasze maluszki są uśmiechnięte, radosne i pogodne. Życzymy im samych miło spędzonych dni. Oby na co dzień „zarażały” nas swoją pozytywną energią. W świat edukacji poprzez zabawę wprowadzają nas p. Madzia i p. Mariola. O porządek w naszej sali dbamy wspólnie z p. Edytką i p. Agatką, które przynoszą nam również pyszne posiłki.

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na marzec 2021 roku

 • rozwijanie sprawności całego ciała przez uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych, higienicznych i porządkowych,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu, utworu literackiego,
 • przybliżanie wiadomości na temat teatru,
 • oglądanie przedstawień teatralnych , teatrzyków cieni w przedszkolu,
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • rozwijanie sprawności manualnych przez: rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie czterech,
 • poznanie oznak i zwiastunów wiosny,
 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami wielkanocnymi.

 

Tematyka :

 1. Chciałbym być muzykiem.
 2. Bawimy się w teatr.
 3. Wiosna idzie przez świat.
 4. Wielkanoc.
sloneczka

Nauka wiersza :
,,Marzanna"

Marzanna odchodzi,

a z nią groźna zima.

Słoneczko na niebie

mocniej grzać zaczyna.

Dosyć mamy śniegu,

dosyć mrozów mamy,

dlatego do wody

marzannę wrzucamy.

Nie żal nam jej wcale,

niech ją porwie rzeka.

Śpieszymy się, przecież

wiosna na nas czeka.

Nauka piosenki :
,,Na świątecznym stole"

I  Na świątecznym stole,

   wielkanocny koszyk.

   Obok palmy kurczak,

   żółty już się stroszy.

 

Rf:  A zając miał przynieść słodziutkie przysmaki,

       oj czy zjedzą śniadanie te nasze dzieciaki.

II  Branek z masełka,

    i słodki mazurek.

    Z chrzanem i kiełbasą,

    świąteczny jest żurek.

Rf:

III  Kolorowych jajek,

     półmisek ogromny,

     Oraz chleb w koszyku,

     stoi bardzo skromny.

Rf: