.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt

 

Programy

 

„Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym”.

Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Dbając o wszechstronny rozwój osobowości dziecka korzystamy w roku szkolnym 2017 - 2018 z programów:

 1. Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej. MAC Edukacja. Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska.

 2. Zajęcia rytmiczno – muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Autor: J. Barć. Program własny.

 3. Program nauczania języka angielskiego: Wychowanie przedszkolne. MAC Edukacja

 4. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci przedszkolnych.  Autor: I. Łysanowicz. Program własny.(dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne).

 5. Program wspomagający rozwój dziecka. Autor: Rada Pedagogiczna. Program własny.

 6. Mały przedszkolak. Autor: M. Pasternak. Program własny.

 7. Przedszkolne nutki. Autor: M. Barć. Program własny.

 8. Zdrowy przedszkolak. Autor: A. Kamińska. Program własny.

 9. Program adaptacyjny: Będę przedszkolakiem. Autor: W. Ptak. Program własny.

 10. Mali artyści. Autor: K. Grodzka. Program własny.

 11. O zdrowie dbamy, bo siebie kochamy. Program Placówki Promującej Zdrowie na lata 2016- 2019.

         Kontynuacja programów ogólnopolskich i regionalnych:

 • Czyste powietrze wokół nas.

 • Akademia Aquafresh.