.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt

 

   

  PSZCZÓŁKI

       grupa 8: dzieci  6 - letnie   

     Grupa 8 to dzieci 6- letnie, które uczęszczają do przedszkola tylko na pięć godzin. W ciągu całego roku będą aktywnie przygotowywać się do rozpoczęcia edukacji w szkole. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie- wkroczenie w świat liter i liczb. Swoje umiejętności rozwijać będą pod czujnym okiem pani Krysi. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości zapewne z łatwością sprostają wszystkim tegorocznym wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem radości.

 

Uwaga Rodzice

Jeżeli chcecie Państwo porozmawiać z nauczycielką o swoim dziecku, czekają na Was:

Krystyna Grodzka –   środa 12.00- 12.30

 

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na styczeń 2019 roku.

Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi); poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu. Utrwalenie informacji o cykliczności pór roku. Stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie.

Doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów. Rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami.

Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności. Rozróżnianie  i nazywanie figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt; rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium.

Utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności; doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze; utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia.

Wprowadzenie liczby i cyfry 8 , 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym  i miarowym.
Wprowadzenie liter: U, u; S, s, ćwiczenie umiejętności wyróżniania liter  w wyrazach. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek  w słowach.
Określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie; utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem.
Doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
Doskonalenie sprawności grafomotorycznej; doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła; doskonalenie umiejętności dramowych  i pantomimicznych. Określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw; poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi.

 

Tematyka:

1. Witamy Nowy Rok.
2. Co można robić zimą?
3. Święto babci i dziadka.
4. Zimowe mistrzostwa sportowe.
 

Nauka wiersza: Życzenia
Nauka piosenki: Na Dzień Babci i Dzień Dziadka

 

          Życzenia

Niechaj Dziadzio z babunią,
tak nam długo żyją,
póki komar i mucha
morza nie wypiją.

A ty mucho, ty komarze,
pijcie wodę powoli,
aż się dziadzio z babunią
nażyją do woli.

 

 

 

 

 

 

 

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka

1. Moja babcia wszystko umie,
nawet uszyć na okrętkę,
a mój dziadek mnie rozumie,
zrobi dźwig, pokaże wędkę.


Ref.: Na Dzień Babci i Dzień Dziadka
wszyscy razem zaśpiewamy...
Dziękujemy, że was mamy,
za to wszystko was kochamy.

2. Z babcią pójdę na spacerek
i upiekę pyszne ciasto.
Z dziadkiem siądę na rowerek,
dziadek mi pokaże miasto.

3. Babcia mnie do snu utuli
i ubierze moją lalę.
A ja, kiedy jestem z dziadkiem,
to się już nie boję wcale.