.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt

 

   

  PSZCZÓŁKI

       grupa 8: dzieci  6 - letnie   

     Grupa 8 to dzieci 6- letnie, które uczęszczają do przedszkola tylko na pięć godzin. W ciągu całego roku będą aktywnie przygotowywać się do rozpoczęcia edukacji w szkole. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie- wkroczenie w świat liter i liczb. Swoje umiejętności rozwijać będą pod czujnym okiem pani Krysi. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości zapewne z łatwością sprostają wszystkim tegorocznym wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem radości.

 

Uwaga Rodzice

Jeżeli chcecie Państwo porozmawiać z nauczycielką o swoim dziecku, czekają na Was:

Krystyna Grodzka –   środa 12.00- 12.30

 

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na marzec 2019 roku.

Utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny; rozwijanie zainteresowań badawczych . Rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną. Wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; promowanie zasad zdrowego trybu życia.

Tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy.

Pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie; utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń; doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści.

Kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin.

Utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji.
Zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach Polski.
Rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt; doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych , ćwiczenie pamięci słuchowej.
Układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń, polisensoryczne poznawanie różnych rodzajów serów, utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka.
Doskonalenie umiejętności matematycznych: aspekt porządkowy liczb; określanie objętości płynów; doskonalenie umiejętności przeliczania; doskonalenie umiejętności arytmetycznych przez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr; stosowanie liczebników głównych i porządkowych.
Wprowadzenie liter: W, w; C, c; G, g; Ł, ł; ćwiczenie umiejętności wyróżniania liter w wyrazach. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie kształtu poznanych liter.

 

Tematyka:

1. W marcu jak w garncu.
2. Porządki w ogrodzie.
3. Witaj wiosno!
4. Zwierzęta na wiejskim podwórku.


 

Nauka wiersza: W marcu jak w garncu
Nauka piosenki: Wołanie wiosny

 

          W marcu jak w garncu

W marcu jak w garncu, to prawda jest.
Raz sypie śnieżek, raz pada deszcz.
Zmoknięty bałwan samotnie stał.
Mały skowronek na miotle siadł.
Tuż przed bałwanem, gdzie biały śnieg
kwiatek przebiśnieg pojawił się.
Słońce zza chmurek wyjrzało wnet
i rozświeciło marcowy dzień.

 

 

 

 

 

 

 

Wołanie wiosny

1. Dzisiaj w drodze do przedszkola
już zielone były pola,
a bociany klekotały,
bo na łąkę przyleciały.

Ref. Zielona wiosenka nas woła,
zielona panienka wesoła.
W oczy świeci nam złotym słońcem
i rozrzuca kwiaty pachnące.

2. Na gałązkach pierwsze pąki,
a na pąkach pierwsze bąki.
Żabki skaczą, a skowronek
śpiewa jak srebrzysty dzwonek.

3. Na spacerze zobaczymy,
czy już nigdzie nie ma zimy.
Teraz wiosna rządzić będzie,
z czego bardzo się cieszymy!