.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt

 

KRASNALE   

6 grupa - dzieci 5-, 6- letnie     

     Nasza grupa to 5 i 6 - latki. Liczy 25 osób, 11 dziewczynek i 14 chłopców. Bardzo lubimy chodzić do przedszkola, ponieważ chcemy uczyć się nowych zabaw i zdobywać coraz to nowe wiadomości i umiejętności. Ciekawe zajęcia organizują nam pani Madzia , pani Natalka i pani Bożenka. Jesteśmy pracowitymi krasnalami, lubimy śpiewać jak to krasnale, tańczyć i słuchać ciekawych opowiadań. O porządek w naszej sali dbamy wspólnie z panią Renatką, która także przynosi nam pyszne jedzonko.

 

Uwaga Rodzice

Jeżeli chcecie Państwo porozmawiać z nauczycielką o swoim dziecku, czekają na Was:

Magdalena Szczepan–  wtorek 15.00 – 15.30

Natalia Biela środa 15.00 – 15.30

 

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na styczeń 2019 roku.

Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi); poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu.

Poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu; rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas; doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów.

Utrwalenie informacji o cykliczności pór roku; rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami; doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu.

Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności; doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami.

Utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności; doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze; utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia; rozwijanie pamięci poprzez omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych.

Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem; wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Wprowadzenie litery U, u; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.
Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koło i trójkąt; rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium.
Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem.
Odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt.
Doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
Stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie; doskonalenie sprawności grafomotorycznej; doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła; doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych.

Wprowadzenie litery S, s; określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.

Przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy; rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi.
Wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym  i miarowym; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe; poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi.
Doskonalenie pamięci; rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych.
Rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych; tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2–3 cech.

 

Tematyka:

1. Świąteczne tradycje.
2. Witamy Nowy Rok.
3. Co można robić zimą?
4. Święto babci i dziadka.

 

Nauka wiersza: Dziadek
Nauka piosenki: Sanna

 

Dziadek

Mój dziadek wie prawie wszystko.
Umie gwizdać jak kos,
ma duże okulary
i długi siwy wąs.
Potrafi z kawałka drewna
wystrugać lalkę i psa.
Jak piękna książka dla dzieci
– dziadek sto bajek zna.
Gdy jestem już trochę śpiąca,
a w domu cisza i mrok –
bierze mnie na kolana
i mruczy jak duży kot.

 

 

 

 

 

 

               Sanna

Zima, zima, zima,
pada, pada śnieg.
Jadę, jadę w świat sankami,
sanki dzwonią dzwoneczkami:
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,
dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń.

Jaka pyszna sanna,
parska raźno koń.
Śnieg rozbija kopytkami,
sanki dzwonią dzwoneczkami:
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,
dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń.

Zasypane drogi,
w śniegu cały świat.
Biała droga hen, przed nami,
sanki dzwonią dzwoneczkami:
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,
dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń.