.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt

 

 

MISIE     

grupa 5- dzieci 4-,5 - letnie   

     Nasza grupa liczy 25 wesołych przedszkolaków, 4 i 5-letnich. Nazywamy się „Misie”, jest nas 10 chłopców i 15 dziewczynek. Bardzo lubimy chodzić do przedszkola, większość z nas uczęszcza tu już drugi rok. Z radością powitaliśmy nowe koleżanki i kolegów. Wspólnie bawimy się i uczymy, a opiekę nad nami sprawują Pani Wiesia i Pani Justynka. O czystość na naszej sali i przyniesienie pysznych posiłków z przedszkolnej kuchni dba Pani Halinka. Każdy dzień w przedszkolu to dla nas nowe wyzwania, bardzo lubimy wykonywać prace plastyczne, wiele radości sprawia nam nauka piosenek i tańców, lubimy też zabawy w przedszkolnym ogrodzie i spacery po najbliższej okolicy.

 

Uwaga Rodzice

Jeżeli chcecie Państwo porozmawiać z nauczycielką o swoim dziecku, czekają na Was:

Wiesława Ptak–   wtorek 14.45 - 15.15

Justyna Kasprowicz – poniedziałek 15.00 – 15.30

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na listopad 2018 roku.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych, utrwalenie nazw członków rodziny, doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic.

Doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości, łączenie w pary przedmiotów starych i nowych.

Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych, pogłębianie poczucia przynależności do rodziny.
Wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne; kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3. Wprowadzenie litery „M”, „m”.
Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur, dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie, doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji, doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych.
Kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym).
Zapoznanie z literą „T”, „t”, wprowadzenie liczby 4.
Utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie, poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody  w przyrodzie.
Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, wprowadzenie litery „D”, „d”, wprowadzenie liczby 5.
 Zapoznanie dzieci z niektórymi zwierzętami domowymi, kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic oraz umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach.
 Utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych  z nadejściem zimy oraz nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację, poznanie nazw ptaków migrujących.
Wprowadzenie litery „Y”, „y” na podstawie liczby mnogiej.
Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych, przynależności narodowej podczas uczestnictwa dzieci w Uroczystości Święta Niepodległości.

 

Tematyka:

1. Listopadowe wspomnienia.
2. Jesienna pogoda.
3. Zwierzęta domowe.
4. Zimno, coraz zimniej. 

 

 

Nauka wiersza: 11 Listopada
Nauka piosenki: Tańcząca wiewióreczka

 

               11 Listopada
 

 Dzisiaj wielka jest rocznica
jedenasty listopada.
Tym co zmarli za ojczyznę
hołd wdzięczności Polska składa.

Im to bowiem zawdzięczamy
wolność – polską mowę w szkole
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewolę.

Uroczyście biją dzwony
w mieście flagi rozwinięto
i me serce się raduje
że obchodzę Polski święto.

 

 

 

 

       

       Tańcząca wiewióreczka
 

Ref.: Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała.

I. Spotkała jeżyka, tańczyli walczyka
Tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz,
tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz.

Ref.: Wiewióreczka mała…

II. Spotkała owieczkę ,tańczyli poleczkę
Raz i dwa i, Raz i dwa i, tańczyli poleczkę.

Ref.: Wiewióreczka mała…

III. Spotkała ślimaka, tańczą kujawiaka.
Raz i dwa, Raz i dwa, trzy tańczą kujawiaka.

Ref.: Wiewióreczka mała…

IV. Spotkała szaraka ,tańczą krakowiaka
Dookoła polany ,tańczą krakowiaka.