.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt

 

  KOTKI 

 4 grupa : dzieci 6- letnie   

       Nasza grupa to starszaki. Liczy 25 dzieci. Bardzo chętnie chodzimy do przedszkola, bo uczymy się wciąż nowych zabaw i razem możemy się wesoło bawić. Obecnie przygotowujemy się do podjęcia nauki w szkole. Przez świat edukacji prowadzi nas pani Gosia i pani Justynka. Mają z nami trochę roboty!!! Robią wszystko byśmy z wielkim bagażem umiejętności i doświadczeń ukończyli przedszkole. Pani Krysia donosi nam pyszne jedzenie i dba o porządek w naszej sali. 

 

Uwaga Rodzice

Jeżeli chcecie Państwo porozmawiać z nauczycielką o swoim dziecku, czeka na Was:

Małgorzata Barć wtorek 15.00- 15.30

Justyna Bielińska   poniedziałek 15.00- 15.30

 

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na  maj 2019 roku.

 

Rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy). Rozwijanie zainteresowania przyrodą Polski; zaznaczanie morza i gór na konturowej mapie Polski. Przypomnienie nazw miast leżących nad Wisłą.

Utrwalenie informacji o Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej, poznanie hymnu i flagi wspólnotowej.

Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie nazw kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie; rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli. Tworzenie zbiorów obiektów ze względu na określone cechy. Poruszanie się w przestrzeni według instrukcji słownej. Utrwalenie orientacji w schemacie ciała.
Kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem  i dźwiękami.
Rozwijanie słuchu fonemowego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów słuchowych zawierających nazwy określonych instrumentów muzycznych; kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni.
Doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw; doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób. Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej; rozwijanie kompetencji językowych.
Utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp. Wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny; identyfikowanie i nazywanie członków rodziny, określanie głoski w nagłosie słów związanych z rodziną.
Wprowadzenie liter: J, j; H, h; ćwiczenie umiejętności wyróżniania liter w wyrazach. Rozwijanie słuchu fonematycznego.

 

Tematyki:

 
1. Polska to mój dom.
2. W krainie muzyki.
3. Wrażenia i uczucia.
4. Święto mamy i taty.

 

 

Nauka wiersza: Drogi tatusiu
Nauka piosenki: Na stronach kalendarza

 

              Drogi tatusiu
 

Drogi Tatusiu - najlepszy na świecie,
który mnie kochasz w zimie i w lecie,
jesienią, wiosną, w niezmiennej trosce,
w szczęśliwym domu - jak w raju rosnę.
Za Twoją dobroć dzisiaj dziękuję,
zdrowia, łask Bożych, szczęścia winszuję.
Bezpiecznej jazdy, spełnienia marzeń,
pięknych urlopów i na zawsze razem!

 

 

 

Na stronach kalendarza
 

1. Na stronach kalendarza
świątecznych dni jest mało.
A szkoda! Co tu zrobić,
by świąt nie brakowało?
ref.: Lecz jeden dzień szczególnie
swym blaskiem w maju kusi:
dla jednych to - Dzień Matki,
a dla mnie - Dzień Mamusi.

2. Nie umiem mówić głośno,
jak kocham i co czuję...,
więc patrząc Mamie w oczy,
cichutko... podziękuję.
ref.: Dziękuję za to w s z y s t k o,
czym dobroć jest na ziemi,
że Jesteś najważniejsza,
że tego nikt nie zmieni,
że jeden dzień najpiękniej
w mym sercu jaśnieć musi:
dla jednych to - Dzień Matki,
a dla mnie - Dzień Mamusi.