.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt

 

  KOTKI 

 4 grupa : dzieci 6- letnie   

       Nasza grupa to starszaki. Liczy 25 dzieci. Bardzo chętnie chodzimy do przedszkola, bo uczymy się wciąż nowych zabaw i razem możemy się wesoło bawić. Obecnie przygotowujemy się do podjęcia nauki w szkole. Przez świat edukacji prowadzi nas pani Gosia i pani Bożenka. Mają z nami trochę roboty!!! Robią wszystko byśmy z wielkim bagażem umiejętności i doświadczeń ukończyli przedszkole. Pani Krysia donosi nam pyszne jedzenie i dba o porządek w naszej sali. 

 

Uwaga Rodzice

Jeżeli chcecie Państwo porozmawiać z nauczycielką o swoim dziecku, czeka na Was:

Małgorzata Barć wtorek 15.00- 15.30

Bożena Niedziałek  poniedziałek 15.00- 15.30

 

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na  marzec 2019 roku.

 

Utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny; rozwijanie zainteresowań badawczych . Rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych  z wiosną. Wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; promowanie zasad zdrowego trybu życia.

Tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy.

Pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie hipotez  i ich sprawdzanie; utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną  w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń; doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści.
Kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin.
Utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji.
Zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach Polski.
Rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt; doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych , ćwiczenie pamięci słuchowej.
Układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń, polisensoryczne poznawanie różnych rodzajów serów, utrwalenie informacji  o produktach wytwarzanych z mleka.
Doskonalenie umiejętności matematycznych: aspekt porządkowy liczb; określanie objętości płynów; doskonalenie umiejętności przeliczania; doskonalenie umiejętności arytmetycznych przez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr; stosowanie liczebników głównych i porządkowych.
Wprowadzenie liter: W, w; C, c; G, g; Ł, ł; ćwiczenie umiejętności wyróżniania liter w wyrazach. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie kształtu poznanych liter.

 

Tematyki:

 

1. W marcu jak w garncu.
2. Porządki w ogrodzie.
3. Witaj wiosno!
4. Zwierzęta na wiejskim podwórku.

 

 

Nauka wiersza: Gdzie jest wiosna
Nauka piosenki: Witamy wiosnę

 

              Gdzie jest wiosna
 

Wiosna, wiosna już tuż, tuż.
Płaszcz słomiany spada z róż,
Pączki ma już każdy krzak -
To jest wiosny pierwszy znak.
Drugi znak - zielony liść.
Na wycieczkę czas już iść.
Biegać łąką ile tchu,
Szukać wiosny
Tam i tu.

 

 

 

 

Witamy wiosnę
 

1. Słońce coraz wyżej, coraz mocniej grzeje
Pięknie się zazieleniły parki i aleje.

Ref. Witamy wiosnę, witamy wiosnę
Co przyszła tu z dalekich stron
To właśnie dla niej piosenki nasze
Bo przecież każdy lubi ją.

2. W lesie głośno kuka szara kukułeczka
Przepowiada nam, że dobrze
uda się wycieczka.

3. Wędrujemy polem, łąką i lasami
Cała w kwiatach uśmiechnięta wiosna idzie  z nami.