.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt

 

MUCHOMORKI 

 3 grupa - dzieci  3-, 4-letnie  

    Grupa „Muchomorki” to dzieci 3 i 4-letnie. Jesteśmy ciekawi świata i interesujemy się wszystkim co nas otacza. Poznajemy przedszkole, nasze panie – Gosię i Beatę oraz rówieśników, z którymi spotykamy się codziennie. Dużo czasu spędzamy na wspólnej zabawie, ale pamiętamy również o rozwijaniu umiejętności samoobsługowych. Podczas zajęć staramy się skupić uwagę, żeby poznać wiele ciekawych rzeczy. Uczymy się tańczyć, śpiewać, rysować i malować. Lubimy zabawy w ogrodzie przedszkolnym i spacery na świeżym powietrzu. Wspólnie z panią Basią, dbamy o porządek w naszej sali. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając czytanych książeczek.

 

Uwaga Rodzice

Jeżeli chcecie Państwo porozmawiać z nauczycielką o swoim dziecku, panie czekają na Was:

Beata Szpakowska–  wtorek 15.00 – 15.30

Marcelina Wapińska - poniedziałek 15.00 – 15.30
 


 

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na  maj 2019 roku.

Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.

Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi. Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.

Rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.

Rozwijanie umiejętności manualnych. Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.

Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.

Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin. Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej.

Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.

Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy. Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania; wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki dawane przez nauczyciela-dyrygenta.

Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata. Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów.

Uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości.

Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.

Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych.

Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.

Wyrabianie umiejętności okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości.

Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.

 

Tematyka:

  1. Polska to mój dom.

  2. W krainie muzyki.

  3. Wrażenia i uczucia.

  4. Święto Mamy i Taty.
     

 

Wiersz: Katechizm polskiego dziecka
Piosenka: Jedzie pociąg z daleka
 

 

Wielkanocny koszyczek

Kto ty jesteś? – Polak mały.
Jaki znak twój? – Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz? – Między swymi.
W jakim kraju? – W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia? – Mą Ojczyzną.
Czym zdobyta? – Krwią i blizną
Czy ją kochasz? – Kocham szczerze.
A w co wierzysz? – W Boga wierzę.

 

 

 

Jedzie pociąg z daleka

Jedzie pociąg z daleka,
na nikogo nie czeka.
Konduktorze łaskawy,
zabierz nas do Warszawy.
Trudno, trudno to będzie,
dużo osób jest wszędzie.
Pięknie pana prosimy,
jeszcze miejsce widzimy.
A więc prędko wsiadajcie,
do Warszawy ruszajcie.