.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt

 

  BIEDRONKI

    2 grupa - dzieci  4-  letnie   

    Grupa 2 to młodsze średniaki. Uczęszcza do niej 12 dziewczynek i 13 chłopców. Jesteśmy radośni i bardzo ciekawi świata. Chętnie uczestniczymy we wspólnych spacerach, zabawach przy muzyce i w ogrodzie przedszkolnym oraz różnorodnych zajęciach organizowanych przez panią Angelikę i panią Natalię. Pani Ania przynosi nam pyszne posiłki i dba o porządek w naszej sali.

 

Uwaga Rodzice

Jeżeli chcecie Państwo porozmawiać z nauczycielką o swoim dziecku, czeka na Was:

Angelika Trojnar – piątek 15.00- 15.30

Natalia Biela – czwartek 15.00- 15.30

 

 

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na grudzień 2017 roku.

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku  i akceptacji, pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek, współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców..

Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.

Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków.

Wzmacnianie więzów w rodzinie kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich, tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

 

Tematyki:

 

1. Na jesienny, smutny czas.
2. Nadchodzi zima.
3. Święta tuż-tuż.

 

 

 

Wiersz: Święty Mikołaj
Piosenka: Mikołaj jedzie samochodem

 

      Święty Mikołaj

Idzie Święty Mikołaj
Niesie podarki
Świecą mu gwiazdki
Niby latarki
Idzie Święty Mikołaj
Porą grudniową
Zapakował do wora
I to i owo
Śnieżek prószy, prószy,
Zaprószył dróżkę
Już się dzieci witają
Ze Świętym Staruszkiem
Mikołaju Kochany
Jesteśmy bardzo radzi
Że cię tak w porę
Pan Bóg prowadzi.

 

 

       Mikołaj jedzie samochodem

Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,
bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę.

Hu, hu, ha, tra, la, la co to za Mikołaj.
Hu, hu, ha, ta, la, la co to za Mikołaj.

Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku.
A prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.

Hu, hu, ha, tra, la, la co to za Mikołaj.
Hu, hu, ha, ta, la, la co to za Mikołaj.